Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Резюме на участието на председателя на УС на ССБ в предаването „Кой говори?“ на Дарик Радио от 14.11.2018 г.

На проведеното на 10-11 ноември 2018г. в гр. София годишно Общо отчетно-изборно събрание на Съюза на съдиите в България беше избран нов Управителен съвет в следния състав:


Председател на УС - КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ, съдия в Софийския апелативен съд, Наказателна колегия
Изпълнителен секретар - ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА, съдия във Върховния административен съд
ВЕРОНИКА БОЗОВА, съдия в районен съд Враца
ЕМИЛ ДЕЧЕВ - съдия в Софийския градски съд, Наказателна колегия
ЙОРДАН ДАМАСКИНОВ - съдия в Русенския окръжен съд, Гражданска колегия
КРАСИМИР МАЗГАЛОВ - съдия в Софийския градски съд, Гражданска колегия
ПЕТКО ПЕТКОВ - съдия в Софийския районен съд, Наказатална колегия

 За членове на Контролния съвет бяха избрани:

ВЛАДИСЛАВА ЦАРИГРАДСКА - съдия в районен съд Луковит
РАЙНА МАРТИНОВА - съдия в Софийския градски съд
ЦВЕТОМИРА ВЕЛЧЕВА - съдия в районен съд Ловеч


Общото събрание единодушно прие следната  Декларация

 

Съюзът на съдиите в България подкрепя изцяло декларацията от 25 октомври 2018 година на администрацията на Висшия съдебен съвет и администрацията на Прокуратурата на Република България срещу предлаганите с § 15 от ПЗР на ПЗДБРБ за 2019 г. изменения в чл. 352 от ЗСВ. С § 15 от Преходни и заключителни разпоредби на Проект за Закон за държавния бюджет на Република България за 2019г. чл. 352 от Закона за съдебната власт, който предвижда на съдебния служител да се изплаща всяка година сума за облекло в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера, да се измени така: думите „до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера“ се заменят с „до 450 лв.“.

 

Пълния текст може да прочетете   т у к   или в прикачения документ

Изявление на ССБ относно утвърдените от СК на ВСС Стандарти за независимост - може да прочетете в прикачения документ
ДО
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,
По повод на предвиденото в дневния ред на заседанието на СК на ВСС, насрочено за 23.10.2018 г., обсъждане на предложение за изработване на критерии, въз основа на които да се очертаят елементите на конституционните гаранции за „независимостта на съдебната власт“, както и стандартите, при които се счита, че авторитетът и независимостта са накърнени, Ви изпращаме Заключенията и препоръките на I-ва Работна комисия на Международната съдийска асоциация, отнасящи се до критиката в медиите и от страна на политиците по отношение на съдебната власт.
Заключенията и препоръките са приети на проведената в Маракеш, Кралство Мароко в периода 14–18.10.2018 г. 61-ва Годишна среща на Международната съдийска асоциация, член на която е и Съюзът на съдиите в България. Тази година работата на I-ва Работна комисия /Състоянието на съдебната власт/ беше посветена на тенденцията за нарастване на неуважителните публични критики срещу съдиите и съдебните актове от представители на останалите власти, от пресата и от социалните медии. След като предварително бяха проучени отговори на въпросник, получени от 30 държави от целия свят, между които и България, в рамките на обсъжданията в сесиите на работната комисия по време на срещата на МАС, бяха изготвени настоящите заключения и препоръки.
Съюзът на съдиите в България изразява готовност да участва градивно в дебата какъв следва да е отговорът на неоснователната и злонамерена критика срещу отделни съдии и срещу независимостта на съдебната власт.
Приложение:
Заключенията и препоръките на I-ва Работна комисия на Международната съдийска асоциация, приети на 61-вата Годишна среща на МАС /в оригинал на английски език и в превод на български/.

 

Гр. София,                    Председател на УС на ССБ:
22.10.2018 г.                                    Атанас Атанасов

Интервюто с г-н ПЕТЪР ОБРЕТЕНОВ, съдия във  Варненски народен съд (1965–1972), адвокат (1972 – XI. 1993  и след V. 1997), депутат във Великото народно събрание (1990–1991), член на първия Висш адвокатски съвет (II. 1992 – XI. 1993), парламентарен секретар  на Министерството на правосъдието (ХI. 1993 – XI. 1994),  секретар на Съвета по законодателство при Министерството на правосъдието  (XI. 1994 – V. 1997), зам. председател на ЦИК (1994–2001) и член на ЦИК (2001–2009) може да прочетете   т у к

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

Уважаеми колеги,

Заповядайте на публичното представяне на книгата, организирано от Издателство "Сиби" на 23 октомври 2018г. (вторник), 17:00-19:00 ч. в СУ "Св. Климент Охридски"

Интервюто с г-н БЛАГОВЕСТ ПУНЕВ, съдия в Районен съд - Кърджали (1975-1978), съдия в Районен съд - Пазарджик (1979-1986), зам.-председател на Окръжен съд - Пазарджик (1986-1990), съдия във Върховния съд (1990-1996), зам.-председател и председател на Гражданската колегия на Върховния касационен съд (1996-2006), член на Висшия съдебен съвет (1998-2003), член на Конституционния съд (2006-2015) от професионалната квота, понастоящем председател на Арбитражния съд при БТПП, може да прочетете   т у к

 

Интервюто е реализирано от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с подкрепата на Фондация Америка за България

 

 

Съюзът на съдиите в България изразява подкрепа към декларацията на ръководството на Софийски районен съд по повод поредните медийни нападки срещу съдия от съда, заради постановено от него решение. И този път обект на негативна медийна кампания е колега, като вместо разпространяване на обективна информация за неговия съдебен акт, съответната медия си служи с неподкрепени с никакви факти внушения и квалификации. Очакваме, че позицията на ръководството на Софийски районен съд ще бъде последвана и от реакция на Висшия съдебен съвет. Както неведнъж сме отбелязвали, именно на ВСС е възложено от Конституцията и Закона за съдебната власт да защитава авторитета на съда и да не оставя без отговор атаките, чрез които се прави опит по нелегегитимен начин да се оказва влияние върху правосъдната дейност. Липсата на такъв институционален отговор в многото случаи досега на недобросъвестни нападки от страна на политици и средства за масова информация срещу отделни съдии доведе до ерозирането на общественото доверие в институциите на съдебната власт.

Управителен съвет на Съюз на съдиите в България

Страница 2 от 59