Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

" Уважаеми дами и господа народни представители,
... На първо място, призоваваме Ви да приемете Законопроекта на първо четене, доколкото същият доразвива следващите се от последното изменение на Конституцията и от ЗИД на ЗСВ, обнародван в ДВ, бр. 28/8.04.2016 г. промени в администрирането и организацията на дейността на органите на съдебната власт. Както вече ССБ е изразявал позиция, с отстъплението от първоначално предвижданата конституционна промяна, останаха неспазени съществуващите международни стандарти за мнозинство на съдии, избрани от техни колеги в органа, решаващ кадровите и дисциплинарните въпроси по отношение на съдиите и продължи да съществува възможност за политическо влияние върху тази дейност. В този смисъл е важно в рамките на така проведената частична конституционна реформа да се обезпечи максимално доближаване до тези стандарти. Призоваваме Ви също така да съобразите преди второто гласуване на Законопроекта нашите бележки по него.
Подкрепяме предвидените в Законопроекта нови правомощия на общите събрания на съдилищата, съответно на пленумите на ВКС и ВАС. Същевременно намираме за отстъпление от проекта в първоначалния му вид предвидената възможност по инициатива на една трета от съдиите в съответния съд общото събрание само да изразява становища по въпроси от компетентността на председателите.  Предвидената в първоначалния вариант на проекта възможност общите събрания да вземат решения по въпроси, имащи организационен характер, напълно съответстваше на принципа за утвърждаване на съдийското самоуправление и намираме, че бяха лишени от основания критиките, че упражняването на такова правомощие би довело до организационен хаос в работата на съдилищата. По-нататъшно отстъпление от принципите на съдийско самоуправление биха обезсмислили съвсем предлаганите с амбицията за реформа промени в ЗСВ..."
Пълния текст може да прочетете  т у к  или в прикачения документ
На 22.06.2016 г.  бе проведен  симулиран наказателен процес с ученици от 10 и 11клас на СОУ "Васил Левски" гр. Нови Пазар на тема "Кражба".
Процесът, който се подготви със съдействието на адв. Георги Каменов, беше заключителна стъпка от активната работа с децата през цялата учебна година, проведена от Галина Иванова - съдия в Районен съд  Нови Пазар.
Преди провеждане на процеса в продължение на много срещи децата бяха запознавани с основни права и задължения, конституционни разпоредби на основните права и задължения на гражданите, организация на държавното управление, работа по превенция, запознаване с основни закони в областта на младежкото правосъдие. Основните теми, по които се дискутираше бяха  хулиганство (спортно, общо, дребно и по чл. 325 от НК), унищожаване и повреждане на чужди движими вещи, престъпления против собствеността, клевета, обида, детско насилие, домашно насилие, трафик на хора, проституция, запознаване с организацията на съдебната власт, органи на съдебната власт, запознаване с процесуалните закони, права и задължения на страните, работа на съда, прокуратурата и разследващите органи от МВР.
По повод Денят за превенция на детския труд - 12 юни,  учениците бяха запознати с трудовите им права. Беше обсъдена и темата за ранното сключване на бракове в някои общности, както и за последиците от това, бяха проведени разпитите по дело за престъпление по чл. 177 от НК. Срещите преминаваха с представяне на много нагледни материали.
 
Процесът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България
 
         
 
      
    На 15.06.2016 г. в Районен съд Разлог се проведоха симулирани съдебни процеси на тема "Наркотици и нанасяне на телесна повреда по хулигански подбуди" и "Нанасяне на тежка телесна повреда". Участваха ученици от осми клас на СОУ „Братя Каназиреви“, гр. Разлог.
    В рамките на проекта учениците сами избраха ролите,  в които ще участват и подготвиха представянето си с помощта на прокурор Костадин Чилев от Районна прокуратура - Разлог, съдия Румяна Запрянова и съдия Яна Димитрова от Районен съд - Разлог.
    Целта на процесите бе повишаване на информираността на децата за ролята на съда при формиране на представата им за справедливост и запознаване с работата на съда, прокуратурата и разследващите органи.
 
Процесите се организираха от Съюза на съдиите в България и се проведоха по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България
 
     
 
      

На 8 юни 2016 г. Съюзът на съдиите в България, съвместно със Съвета на съдебните заседатели към Софийски градски съд, организира обучение на съдебни заседатели. Обучението се проведе в Конфрентната зала на Съдебната палата и на него бяха разгледани следните въпроси:

1.    Правна уредба на института на съдебните заседатели
2.    Организация на дейността на съдебните заседатели в Софийски градски съд
3.    Права и задължения на съдебните заседатели. Етични въпроси
4.    Основни понятия и принципи на наказателния процес
5.    Основни понятия и принципи на материалното наказателно право

Участие в обучението взеха съдии от Наказателно отделение на Софийски градски съд, представители на Националния институт на правосъдието и Българския институт за правни инициативи и 32 съдебни заседатели.

Обучението се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България

  

  

О Т В О Р Е Н О    П И С М О

"Съюзът на съдиите в България намира за необходимо да изрази позицията си относно проведения от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избор на председател на Окръжен съд – гр. Благоевград.
    Подадените до ВСС писмени становища и обсъждането на единствената кандидатура на съдия Катя Бельова повдигнаха множество въпроси с пряко значение за решението, което предстоеше да бъде взето от Съдийската колегия на съвета – съмненията относно спазването на законоустановения принцип за случайно разпределение на дело; начинът на организацията на разпределението на дела в Окръжен съд – Благоевград;..."

Цялото писмо може да прочетете  т у к  или в прикачения документ

Съюзът на съдиите в България, съвместно със Съвета на съдебните заседатели към Софийски градски съд, организира обучение на съдебни заседатели, което ще се проведе на 8.06.2016 г., от 11:00 до 14:00 ч., в Конферентната зала, ет. 1 на Съдебната палата при следната програма:

1.    Правна уредба на института на съдебните заседатели
2.    Организация на дейността на съдебните заседатели в Софийски градски съд
3.    Права и задължения на съдебните заседатели. Етични въпроси
4.    Основни понятия и принципи на наказателния процес
5.    Основни понятия и принципи на материалното наказателно право

Обучението ще бъде извършено въз основа на Методологията за първоначално обучение на съдебните заседатели, изготвена от Националния институт на правосъдието и Българския институт за правни инициативи.

Каним да участват в обучението съдии от Наказателно отделение на Софийски градски съд и съдебни заседатели към съда.

                    УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ССБ

На 10 юни 2016 г. (петък) Съюзът на съдиите в България организира семинар за съдиите от съдебен район Враца. Семинарът ще се проведе от 10:00 ч. в сградата на Съдебната палата в гр. Враца и ще бъде на тема "Нови положения в НПК".

Лектори: Лада Паунова - съдия във ВКС и Весислава Иванова - съдия в Апелативен съд, София.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!

Андрей Симеонов, Факти.бг

"...Оказа се, че правото може да бъде интересно дори за деца в шести клас. Това видях по време на час в столичното 139-то училище „Захарий Круша“.

Става въпрос за проект, иницииран от Съюза на съдиите в България, при който съдии и ученици в диалог разискват какво представлява съдът, разликите между прокурор адвокат и съдия, правата на хората в съвременното общество.
.......
В днешния Ден на детето учениците от 6 „а“ клас, с класен ръководител г-жа Светлана Стоева, направиха разбор на процеса. Честно казано, приятно се изненадах от познанията и логичността на доводите на децата. Водени от съдиите Весислава Иванова и Таня Маринова, те допълнително осветлиха мотивите си като прокурори, адвокати, свидетели и съдии. Оказа се, че когато материята е поднесена адекватно, тя предизвиква сериозен интерес. В продължение на 100 минути – два слети часа, учениците активно дискутираха и достигнаха до допълнителни изводи, които са били пропуснати по време на симулирания процес..."

На 22 юни 2016г, 11:00-16:30 ч. Международен правен център-ILAC в сътрудничество със Съюз на съдиите в България организира семинар на тема "Киберпрестъпления и сигурността онлайн". Семинарът ще се проведе в Конферентната зала на Съдебната палата, София.

Програма на семинара и регистрация може да намерите в прикачения документ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Според генералния адвокат Kokott забраната за носене на забрадка в предприятие може да бъде допустима
Основаната на общи правила за работа забрана за носене по видим начин на политически, философски и религиозни символи на работното място може да бъде оправдана с оглед на прилагането на законосъобразна политика на религиозен и философски неутралитет, която работодателят се стреми да води
 
Цялото прессъобщение може да прочетете  т у к
Страница 12 от 51