Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Публикуваме становището на Съюза на съдиите в България по съответствието на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), рег. № 554-01-34/13.02.2015 г., с Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), конституционната защита на основните права и заявените цели.

Становището може да откриете тук или в прикачения файл.

Уважаеми колеги,

На 27.03.2015 г.  Министерството на правосъдието, Съюзът на съдиите в България и Българската асоциация по криминология организираха семинар на тема „Специализирани съдилища за детско и младежко правосъдие. Защо и как?”. Презентация по темата бе изнесена от д-р Урсина Вайдкуун – водещ експерт в областта на специализираната подготовка на съдии, прокурори и адвокати, работещи с деца към УНИЦЕФ, в Македония, Грузия, Турция, Централно африканската Република и Бенин. Автор на множество публикации в областта на детското/младежко правосъдие, член  на Общото събрание на Международната асоциация на съдиите и магистратите в областта на младежкото и семейно правосъдие и същевременно практикуващ съдия и прокурор, специализиран при работата с деца, г-жа Вайдкуун прикова вниманието на аудиторията с актуалността на проблемите, отнасящи се до правосъдието за деца.

В своята презентация г-жа Вайдкуун постави на обсъждане няколко самостоятелни проблема, свързани с детското правосъдие.

Цялото резюме, изготвено от адв. Светла Маргаритова може да откриете тук или в прикачения файл.

Приложенo е следното прессъобщениe:

Заключение на генералния адвокат по дело C-67/14 Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa, Sonita, Valentina и Valentino Alimanovic

Според генералния адвокат Melchior Wathelet гражданите на Съюза, преместили се в държава членка, на която не са граждани, за да търсят работа, могат да бъдат изключени от достъп до определени социални обезщетения

Все пак, когато съответните лица вече са работили в тази държава членка, посочените обезщетения не могат да им бъдат отказани автоматично, без индивидуална преценка
Уважаеми колеги,

На 27.03.2015 г., от 14:00 ч., Министерството на правосъдието, Съюзът на съдиите в България и Българската асоциация по криминология организират семинар на тема Специализирани съдилища за детско и младежко правосъдие. Защо и как?”. Семинарът ще се проведе в Конферентната зала на ет. 1 на Съдебната палата.

Презентация по темата ще направи Д-р Урсина Вайдкуун – швейцарски експерт в областта на детско правосъдие. Работила е като Jugendanwalt в Санкт Гален, Узнах и Базел (Швейцария) – позиция, съчетаваща правомощията на прокурор и съдия, специализиран при работата с деца.

Д-р Вайдкуун е завършила право в университета в Санкт Гален (Швейцария). Специализирала е в областта на детското правосъдие и международното наказателно право; доктор по право от университета в Кейптаун (Република Южна Африка). Преподавател е в университетите в Санкт Гален и Люцерн (Швейцария).

Д-р Вайдкуун е била водещ експерт в областта на специализираната подготовка на съдии, прокурори и адвокати, работещи с деца, в Централноафриканската Република, Македония, Грузия, Турция и Бенин. Автор е на множество публикации в областта на детското/младежко правосъдие. Член е на Общото събрание на Международната асоциация на съдиите и магистратите в областта на младежкото и семейно правосъдие.

На 27.02.2015 г.  в Съдебната палата в гр. София Съюзът на съдиите в България и Българска асоциация по криминология организираха среща-дискусия с проф. Ян ван Дайк на тема „Процесуална справедливост за жертвите на престъпления“. На срещата присъстваха над 50 човека, сред които г-жа Вергиния Мичева (зам.-министър на правосъдието), г-н Калин Калпакчиев (ВСС), върховни съдии и магистрати от всички нива на съдебната система, криминолози, преподаватели, социални работници, адвокати, студенти, психолози.

Проф. ван Дайк е завършил право в университета в Лайден през 1970 г., а през 1977 г. получава докторска степен по криминология в университета в Ниймеген. Определя себе си като емпиричен криминолог. По време на дискусията подкрепи всяка от тезите си с конкретни емпирични изследвания и данни.

Резюме от срещата може да прочетете  т у к  или в прикачения документ

Срещата се проведе по проект "Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България"  с финансовата подкрепа на Кралство Нидерландия

Публикуваме адресираното до Висшия съдебен съвет, Инспектората при ВСС и Етичната комисия към ВСС писмо от съдии в Административен съд Варна.

 

Публикуваме за първи път на български език лекцията на проф. д-р Никола Долапчиев "ПРАВО И ЧОВЕШКИ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ, изнесена на 6.11.1952 г. пред Кралския институт по международни отношения Chatham House, с разрешението на Copyright Clearance Center за“John Wiley and Sons Inc”.

Биографията на проф. д-р Никола Долапчиев, един от най-изявените български юристи в областта на наказателното право, е белязана от турболентните събития в българската история през първата половина на ХХ век- Първата и Втората световна война, политическите преврати. Към някои от тях – като Деветомайския преврат, проф. Долапчиев, теоретик на т. нар. “Нова държава”, е политически съпричастен. Той се сближава идейно с политическия кръг “Звено”, който е начело на новото правителство, което фактически суспендира Търновската конституция. Години по-късно, в лекцията си пред Кралския институт по международни отношения Chatham House, проф. Н. Долапчиев развива доводите си за противоречието на Наредбата-закон за народните съдилища с Търновската конституция като съществен белег за недемократичността на правната система след преврата от 9.09.1944 г. (По-подробно за биографията му, която обобщава оскъдната информация от достъпните източници, можете да прочете тук).

Лекцията на проф. Н. Долапчиев е по-скоро критичен политически, отколкото строго научен анализ на новата правна система в България в периода 1944 г. – 1952 г. Проф. Н. Долапчиев обсъжда процесите пред Народния съд не в светлината на примирията от конференциите в Москва и Ялта, които съюзниците сключват с победените режими от страната на Оста след Втората световна война, нито с оглед възникналите задължения за победените държави или чрез сравнение с другите следвоенни извънредни съдилища, а като част от първия етап от налагането на нова правна система в България под съветско влияние.

Както личността на видния му автор, така и текстът, който публикуваме, са автентични факти от историята на страната ни. Припомнянето им е особено уместно сега, по повод на 70-тата годишнина от изпълнение на присъдите на I и II състав на Народния съд.

Протоколите от процеса, по който проф. Н. Долапчиев е бил назначен за служебен защитник, пред I състав на Народния съд можете да прочетете тук, a пледоарията му като служебен защитник на княз Кирил Преславски, изложена по време 28-то заседание на Първи върховен състав на Народния съд от 27.01.1945 г., тук (източник:  http://archives.bg/narodensud/).

Лекцията може да откриете тук или в прикачения файл.

Интервю на Петя Владимирова със съдия Иван Георгиев, в. Дневник, 13 март 2015 г.

"Какво означава да сте съдия в най-големия районен съд в страната? Натовареността ли е белегът, който очертава разликата с другите районни съдилища?

- Наистина, натовареността е един от елементите, които отличават СРС от останалите съдилища в страната. Това налага по-специфична организация на работа, която всеки съдия сам трябва да създаде – например да подбира кои дела да решава приоритетно; по какъв начин да насрочва заседанията си; как да разпредели времето си и т.н.

Отделно от това, много важен момент в работата е създаването на екипен принцип: всеки съдия работи със съдебен секретар и деловодител, като от работата на всички зависи и доброто състояние на състава – броя на решените дела, сроковете за произнасяне и т.н. Няма да е пресилено, ако кажа, че за доброто състояние на един съдебен състав, поне половината от заслугата се дължи на работата на съдебните служители.

Разбира се, на натовареността не бива да се гледа изцяло негативно. Огромният обем от дела представлява и цялото многообразие от житейски казуси, които правото се опитва да регулира. В този смисъл многото работа е и своеобразна школа в професионалната квалификация на съдията..."

Уважаеми колеги,

Публикуваме покана за кандидатстване ENTraNCE2016 за обучение на национални съдии в конкурентно право на ЕС. Обучението се организира от European University Institute във Флоренция, Италия с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Участието в ENTraNCE 2016 е безплатно. Всички разходи за избраните участници - такса за обучение, пътни и настаняване във Флоренция, ще бъдат покрити от проекта.
 
Форма за кандидатстване онлайн - краен срок 31 май 2015 г.

 

 

 

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви тридесет и четвърти брой на бюлетин "Съдебна практика по правата на човека", издание  на фондация "Български адвокати за правата на човека". В него ще намерите кратки резюмета на подбрани решения, постановени  през  ноември  2014  г.  от Европейския съд по правата на човека („ЕСПЧ”) по дела срещу други държави, анотации на всички решения на ЕСПЧ по дела срещу България, важни комуникации, както и резюмета на решения на Съда на Европейския съюз и Общия съд по дела, касаещи права на човека, от същия месец.

Бюлетин 34 и каталога можете да намерите в прикачените документи.

Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата на Фондация Български адвокати за правата на човека: www.blhr.org.
Страница 41 от 62