Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Почти в цяла Европа хората, които проверяват магистратите, се избират само от средата на магистратите

Статия от Николай Гунчев - съдия във Върховен административен съд и Памела Бучкова - доктор по право, преподавател в Нов български университет

Публикувана в "Правен свят", 19 май 2014 г.

Статията може да прочетете   т у к

На 17 и 18 май 2014 г.  в с. Арбанаси се проведе работна среща на тема "Атестиране на съдиите".

Участие в срещата взеха председателят на УС на ССБ Таня Маринова, Мими Фурнаджиева - член на УС на ССБ, Капка Костова - съдия във ВКС, съдии от съдилищата в  София, Смолян, Плевен, Бургас, Разград и Шумен.

Срещата премина при следния дневен ред:

1. Структура и организация на атестационните комисии

2. Цели,  за които да служи атестирането

3. Механизъм,  по който ефективно и обективно да се осъществява атестирането

4. Критерии за формиране на оценката

 

Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България

 

 

Решение по дело T-198/12 Германия/Комисия

 

Общият съд потвърждава решението на Комисията, според което Германия не може да запази сегашните си гранични стойности за арсена, антимона и живака в детските играчки, но го отменя частично по отношение на оловото
 
Германия не е доказала, че тези гранични стойности, които отговарят на стария стандарт на ЕС, гарантират по-високо равнище на защита от новите европейски гранични стойности
 
Цялото прессъобщение може да прочетете   т у к

В продължение на публикуваната на 27 март 2014г. покана за обучение на национални съдии в конкурентно право на ЕС, публикуваме следната допълнителна информация:

Организация

Програма

Обучението ще се проведе на на 12-15 ноември 2014 г. в гр. Флоренция, Италия.

Краен срок за кандидатстване online:   13 юли 2014 г. на адрес:

http://www.rscas.org/registration_form/?p=957

Решение по дело C-131/12 Google Spain SL, Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González

Лицето, което управлява търсачка в интернет, носи отговорност за извършваното от него обработване на лични данни, които се съдържат на уебстраници, публикувани от трети лица
 
По този начин, когато след търсене въз основа на име на лице списъкът на резултатите показва връзка към уебстраница, на която се съдържа информация за въпросното лице, съответното лице може да се обърне пряко към лицето, което управлява интернет търсачката или, когато последното не уважи искането му, да сезира компетентните органи, за да се заличи при определени условия тази връзка от списъка на резултатите
 
Може да прочетете прессъобщението  т у к
На 9 май 2014 г. Съюзът на съдиите в България проведе семинар за съдиите от съдебен район Шумен на тема "Отстранимите съществени нарушения на процесуални правила по смисъла на НПК, допуснати в хода на досъдебното и съдебно производство, като основания за връщане на делото на прокурора, съответно на първа инстанция. Конкретните разпоредби, чието приложение представлява интерес са: чл. 248 ал.1, т.3, чл. 288 т.1, чл. 335 ал.2 вр. с чл. 348 ал.3 т. 1, т.2 и т.3 от НПК" с лектори  съдия Мирослава Тодорова и съдия Атанас Атанасов.
 
На семинара присъстваха съдии, прокурори, адвокати, следователи и разследващи полицаи от Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав.
 
 
 
 
Решение по дело C-43/12 Комисия/Парламент и Съвет

Съдът отменя директивата за трансграничения обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения
 
Правните последици на директива се запазват за срок, който не може да бъде по-дълъг от една година
 
Прессъобщението можете да прочетете   т у к

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,


Обръщаме се към Вас със загриженост поради липсата на своевременна реакция на разпространените в публичното пространство данни за осъществени опити за нелегитимно въздействие върху органи на съдебната власт по повод на осъществяване на техните функции. Информация в тази насока беше изнесена преди няколко дни от председателя на Софийски апелативен съд пред представители на медиите. В рамките на дадена от него пресконференция същият административен ръководител е разказал за проведени срещи с него от страна на адвокати, които в качеството си на „посредници“ са поискали той да осъществи намеса по отношение на съдебните състави, разглеждащи конкретни дела, така че да бъдат решени по определен начин. В един от случаите осъществяването на такава неправомерна намеса е била обвързана и с избирането му за втори мандат като ръководител на съда...

Цялото писмо на Съюза на съдиите в България може да прочетете   т у к   или в прикачения документ

Материалът е взет от интернет сайта на "Инициатива за прозрачни съдебни назначения" - Judicialprofiles.bg, поддържан от Български институт за правни инициативи (БИПИ)

Защо етичните ни задължения като граждани е добре да са само началната точка на етичната ни отговорност като юристи

Повече от тридесет годинин Бенджамин Байсел e съдебен адвокат (в Калифорния "съдебен адвокат" или "trial attorney" e адвокат, който специализира във воденето на съдебни дела, докато други се занимават преимуществено с изследователска дейност б.а.), oбучител и автор. Работил е и като държавен експерт по етичните въпроси. Той е консултант и вещо лице в казуси, свързани с правната и политическа етика. Бен Байсел е водещият адвокат в юридическия екип по историческото дело на Върховния съд на щата Калифорния City of Santa Barbara v. Adamson (1980) 27 Cal. 3d 123. Съавтор е на бестселъра Ladies and Gentlemen of the Jury: Greatest Closing Arguments in Modern Law, за чието изготвяне е проучил стотици казуси. Като вещо лице, Бен Байсел успява да представи сложните етически концепции в обясним за заседателите вид, разбирайки какво те намират за убедително. Като професор по право винаги е изготвял и систематизирал информация по начин, който да бъде понятен за неговите студенти. Работейки като автор, колумнист и коментатор по правни теми в радио и телевизия, Байсел е изградил опит в ползването на разбираеми метафори за разясняването на сложни юридически концепции. Бен Байсел е наш гост в априлското издание на рубриката "Човекът под тогата" в Judicialprofiles.bg

 

Над 200 души посетиха лекцията „Същността на наказанието”, изнесена в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски” на 28 април 2014 г. от изтъкнатия норвежки криминолог Нилс Кристи.

Събитието бе осъществено чрез съвместните усилия на: Юридически факултет на Софийски университет, Съюз на съдиите в България, Българска асоциация по криминология, Асоциация на прокурорите в България и Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев".


Преведените на български текстове на проф. Кристи могат да бъдат намерени тук:

http://www.kultura.bg/bg/article/view/21778

http://www.kultura.bg/bg/article/view/21892#_ftnref5

http://www.kultura.bg/bg/article/view/22090

 

Фотограф: Яница Радева

 

Страница 44 от 54