Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание статията "Дисциплинарна отговорност на съдиите у нас (1880-1941)" от М.Габровски, който е бил председател на отделение във Върховния касационен съд на Царство България.

Статията може да откриете тук или в прикачения файл.

"Дами и господа членове на Висшия съдебен съвет,

Обръщаме се към Вас, за да изразим неудовлетворението си от демонстрираната от мнозинството на съвета липса на воля да изясни всички въпроси за разпределението на търговското дело, образувано в Софийски градски съд по искането на Българска народна банка за обявяване в несъстоятелност на Корпоративна търговска банка, както и да предприеме необходимите мерки за осигуряване на спазването на установения в закона принцип за случайно разпределение на делата..."

Писмото на УС на ССБ може да прочетете  т у к   или в прикачения документ.

Уважеми колеги,

Публикуваме статията "Съдебният инспекторат" на Иван Николов, излязла през 1945 г. в списание "Юридическа мисъл". Заради институционалната ни памет, но и заради актуалността на разгледаните от автора въпроси.
 
Иван Николов е дългогодишен съдия в Софийския апелативен съд, главен съдебен инспектор до 1941 г., съдия във ВКС 1941-1946 г. Автор на тритомния сборник "Наказателният закон според тълкувателните решения на ВКС 1896-1942 г.", издаден в периода 1941 г.1943 г.
 
Предстои публикуването и на още два текста по съдоустройствени въпроси: "Начин за назначение и повишение на съди и прокурори у нас (1880-1941)" и "Дисциплинарна отговорност на съдиите у нас (1880-1941)" на М.Габровски (авторът е бил председател на отделение във Върховния касационен съд на Царство България).
 
До края на годината ССБ ще стартира нов уебсайт по проекта „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”, финансиран от Правителството на Кралство Нидерландия. Новият сайт ще съдържа и своеобразна виртуална библиотека, в която ще бъдат публикувани устройствените и организационни нормативни актове за съдебната власт от 1880 г. досега, научни разработки по съдоустройствено право, статии, международноправни актове и селекция на решения на Върховния административен съд, които имат важно значение за изясняване на правоотношението на съдията.
 
Статията може да откриете тук или в прикачения файл.

Приложени са следните прессъобщения:

Решение по съединени дела C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13 Raffaella Mascolo и др./Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Италианската правна уредба на срочните трудови договори в областта на училищните услуги противоречи на правото на Съюза
Неограниченото подновяване на тези договори, за да се покрият постоянни и трайни нужди в държавните училища, не е обоснован

Решение по дело T-402/13 Orange/Комисия

Общият съд потвърждава решенията за извършване на проверка, приети от Комисията спрямо Orange по повод на евентуална злоупотреба с господстващо положение
Въпреки че Общият съд може да разгледа въпроса дали преди приемането на решение за извършване на проверка Комисията разполага с достатъчно сериозни улики, разглеждането на този въпрос не е единственият начин Общия съд да се увери, че посоченото решение няма произволен характер

 Решение по дело T-450/09 Simba Toys GmbH & Co. KG/СХВП

Регистрацията на формата на куба на Рубик като марка на Общността е валидна
Графичното изображение на този куб не съдържа техническо решение, което да му попречи да бъде защитено като марка
 
 Решение по дело T-512/11  Ryanair Ltd/Европейска комисия

Общият съд отменя частично решението на Комисията, с което се обявява, че освобождаването на трансферния и транзитния трафик от ирландския данък върху въздушните пътувания не представлява държавна помощ
Комисията е трябвало да започне официалната процедура по разследване, за да провери дали това освобождаване не представлява държавна помощ

Това беше темата на проведения двудневен семинар, организиран от Съюза на съдиите в България в рамките на международния проект EPOJENDER , в който Съюзът е един от партньорите. Той се проведе на 6 -7 ноември в гр. София с участието на съдии и представители на неправителствения център.

Подробности за семинара може да прочетете  т у к

От 08 до 13 ноември 2014 г. в град Фос ду Игуасу – Бразилия, се проведе 57-та годишна среща на Международната асоциация на съдиите /МАС/, на която ССБ е пълноправен член. Присъстваха представители на 67 национални организации на съдиите от цял свят. 

Представители на ССБ бяха Нели Куцкова и Иван Георгиев.

През първия ден се проведоха отделни срещи на четирите регионални организации – Европейската асоциация на съдиите; Иберо-американската асоциация; Африканската асоциация и Асоциацията на страните от Северна Америка, Океания и Азия.

Българските представители участваха в работата на изследователските комисии - № 1 „Независимост на съда“ – Нели Куцкова и № 2 „Гражданско право и процес“ – Иван Георгиев. Темата на първата изследователска група беше „Медиите в съдебната зала и ефектът им върху съдийската независимост“. Темата на втората изследователска група беше „Гражданска отговорност за вреди, причинени в резултат на нарушения на екологичното право“.

Фокусът на общата дискусия по време на годишната среща беше екологичното право, на която тема се проведе и конференция с участието както на практикуващи юристи, така също и с представители на академичната общност.

По време на общата среща се обсъди ситуацията в държавите Ирак, Перу, Турция, Коста Рика, Уругвай, Йемен, Лесото, Южна Африка и Конго. Гласувани бяха резолюции в подкрепа на съдиите в тези държави, които се стремят да се противопоставят на опитите за посегателство върху тяхната независимост от страна на други власти. Обсъдено беше и положението на португалските съдии, работещи в Източен Тимур. 

Поради изтичане  двегодишния мандат на управителното тяло на МАС /така наречения президентски съвет/, беше избрано ново ръководство – председател Кристина Креспо – Уругвай, първи заместник председател Кристоф Реняр – Франция и зам. председатели Рафаел де Менезес – Бразилия, Жозе Мануел Игрежа Матош – Португалия, Гаетано Пагоне – Австралия, Джуро Сеса – Хърватия и Когни Муси – Република Южна Африка. Гласуването се проведе тайно, с хартиени бюлетини.

  

 

 

Приложени са следните прессъобщения:

1.       Решение по дело C‑416/13 Vital Pérez/Ayuntamiento de Oviedo

Законът на Княжество Астурия, който определя 30 години като максимална възраст за назначаване на полицаите в местната полиция, противоречи на правото на Съюза

Всъщност тази възрастова граница представлява необоснована дискриминация

2.    Решение по дело C‑443/14 Ute Reindl/Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Търговците на дребно с домашни птици могат да бъдат санкционирани, ако продаваното от тях прясно месо е замърсено със салмонела

Всъщност прясното месо от домашни птици трябва да отговаря на микробиологичния критерий във връзка със салмонелата на всички фази на дистрибуцията, включително на дребно
    Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,
 
   Поводът да се обърнем към Вас са скорошните публикации, повдигащи въпроси за случайното разпределение на търговското дело, образувано в Софийски градски съд по искането на Българска народна банка за обявяване в несъстоятелност на Корпоративна търговска банка.
   Съюзът на съдиите в България винаги активно е участвал в дискусията за усъвършенстване на използваните в органите на съдебната власт компютърни системи за разпределяне на делата, така че да се гарантира законоустановения принцип за случайно разпределение, при осигуряване на равномерна натовареност на магистратите...
 
Цялото писмо може да прочетете   т у к   или в прикачения документ.
Приложени са следните прессъобщения:

 1.    Решение по дело C-333/13 Elisabeta Dano, Florin Dano/Jobcenter Leipzig

Икономически неактивните граждани на Съюза, които отиват в друга държава членка с единствената цел да ползват социални помощи, могат да бъдат изключени от кръга на лицата с право на някои социални обезщетения


2.     Заключение на генералния адвокат по дело C-472/13 Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland

Според генерален адвокат Sharpston лице от неучастващия в бойни действия личен състав на въоръжените сили може да иска предоставяне на убежище, ако счита, че е изложено на риск от съдебно преследване или наказване за отказ да изпълнява военна служба, когато изпълнението ѝ би могло да предполага извършване на военни престъпления

При оценяването на такива молби националните органи не трябва да прилагат правила или процедури, основани на международното наказателно право

Уважаеми колеги,

В рамките на проект "Укрепване на защитата на правата на човека в България", финансиран от Норвежкия механизъм, Фондация Български адвокати за правата на човека (БАПЧ) провежда изследване, което цели да установи каква е преценката на магистрати, адвокати, полицаи, студенти и преподаватели по право за обема и качеството на обучението в сферата на Европейската конвенция за правата на човека и практиката на Европейския съд по правата на човека и доколко различните форми са адекватни и са от полза в професионална им работа.

С цел подобряване на практическата приложимост на знанията в тази насока БАПЧ моли за сътрудничество членовете на Съюза на съдиите в България.

През февруари 2015 ще бъде проведена конференция с участието на преподаватели по право в чуждестранни и български университети, на което ще бъдат представени данните от изследването и се планира предизвикване на  дискусия, която да доведе до промени в преподаването и обучението.

Проучването е анонимно и анкетната карта може да бъде попълнена без да се отпечатва.

Молим Ви да отделите време за попълване на анкетата и да я изпратите на официалния мейл на Съюза на съдиите в България Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Благодарим Ви предварително! Анкетата е в прикачения документ.

Страница 44 от 59