Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание списание „Съдийски форум" (Revista Forumul Judecãtorilor), кн. 1/2014 г. Списанието се издава от Съюза на съдиите в Румъния и включва статии по актуални проблеми на съдебната система и законодателството. В изданието редовно се публикува коментар на решенията на националните съдилища, на Европейския съд по правата на човека, както и на Съда на Европейските общности, придружени от кратък коментар.

Идеята на списанието е да представи различни гледни точки по проблемите на съдебната система, като във всеки брой се публикуват и материали от съдии и/или университетски преподаватели от други страни. Поради тази причина, редакционната колегия приема статии на румънски, английски или френски език.

Всеки, който желае да представи материал за Revista Forumul Judecãtorilor, може да изпрати своята статия на английски, френски или румънски език, на електронната поща на Съюза на съдиите в България – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Уважаеми колеги,

Излезе книжка 3/2013 г. на "Съдийски вестник", която можете да прочетете   т у к

 

Издаването на "Съдийски вестник" се осъществява по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност" с подкрепата на Фондация Америка за България.

Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите в България най-учтиво Ви кани да участвате в семинар-дискусия по следните теми:

1. Преглед на практиката на националните съдилища по чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.
2. Преглед на практиката на националните съдилища по чл. 2 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.
3. Кратък преглед на практиката на ЕСПЧ по делата срещу България, свързани с дейността на администрацията и с дейността на правозащитните органи.
4. Кратък преглед на практиката на гражданските и административни съдилища във връзка с подсъдността на спорове по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

ЛЕКТОРИ:   ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА – съдия във ВАС
                   ЖАНЕТА ПЕТРОВА – съдия във ВАС
                   МАРИО ПЪРВАНОВ – съдия във ВКС

Семинарът е предназначен за административни и граждански съдии от районни и окръжни съдилища 
и ще се проведе на 26-28 септември 2014 г. в
гр. Несебър, хотел „Мариета  Палас“


Моля да заявите Вашето участие най-късно до 12 август 2014 г. чрез изпращане на заявка за участие (в прикачения документ) на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Дискусията се организира от Съюза на съдиите в България и ще се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България

 

11-те неправителствени организации призовават членовете на  ВСС да се съобразят с профила на председател на ВКС, който изготвиха съдии от Върховния съд,  да насрочат и организират изслушване на кандидатите пред магистратите от ВКС и да проведат гласуването с интегрални бюлетини, а не през електронната система.

Писмото може да прочетете   тук   или в прикачения документ.

 

Между 10 и 14 юни 2014 г. работна група на Съюза на съдиите в България посети Кралство Нидерландия с цел обмяна на опит и добри практики по основни за съдебната власт въпроси. Работното посещение е част от изпълнението по проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”, финансиран от Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия.

Доклад от работното посещение може да откриете тук или в прикачения файл.

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Съюза на съдиите в България приема, че е длъжен да Ви уведоми за следното:

С решението си от 10.07.2014 г., с което отказа да приеме предложените промени в Правилата за избор на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор, Висшият съдебен съвет (ВСС) за пореден път се изяви като бранител на статуквото и демонстрира отсъствието на каквато и да било воля за провеждане на съдебна реформа.

Изборът на кандидатите за председатели на върховните съдилища е от особено съществено значение, тъй като върховните инстанции в съдебната власт са не само олицетворение на нейния облик, но и решаващ фактор за качеството на правораздаването. Без съмнение тези ръководни позиции следва да бъдат заети от доказани професионалисти с високи морални качества и безупречен интегритет, ползващи се с утвърден авторитет в съдийската общност. Единствено провеждането на прозрачна и честна процедура би гарантирало доверие в качеството на избора. С гореспоменатото решение обаче ВСС отказа да приеме предложените мерки за обезпечаване на легитимността на процедурата за избор на трите най-висши длъжности. Така пренебрегна както силно негативните настроения на недоверие сред съдиите, формирани от проведените досега неубедителни избори, така и множеството тревожни констатации и препоръки в доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 22.01.2014 г. и техническия доклад към него.  

Цялото писмо на Съюза на съдиите в България може да прочетете тук или в прикачения документ

Приложени са следните прессъобщения:

       1. Решение по съединени дела C-58/13 и C-59/13Angelo Alberto Torresi и Pierfrancesco Torresi/Consiglio dell’Ordinedegli Avvocati di Macerata

Връщането в държава членка с цел упражняване на адвокатска професия под професионалното звание, придобито в друга държава членка не представлява злоупотреба

Възможността на гражданите на Съюза да избират държавата членка, в която да придобият званието си, и държавата, в която да практикуват професията си, е присъща на упражняването на гарантираните в Договорите основни свободи

      2. Решение по дело
C-469/13 ShamimTahir/MinisterodellInterno и QuesturadiVerona

За да придобият предвидения в правото на Съюза статут на дългосрочно пребиваващи, гражданите на трети страни трябва лично да пребивават легално и без прекъсване в приемащата държава членка в продължение на 5 години, преди да подадат молба за целта

Членовете на семейството на дългосрочно пребиваващ не могат да бъдат освободени от това изискване

Уважаеми колеги,

Втората работна среща на тема "Предложения за изменение на определени закони за промяна на подсъдността" ще се проведе на 26-27 юли 2014 г. в гр. София. В срещата ще участва Калин Калпакчиев - председател на КОМИСИЯТА ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ към ВСС и съдии от Върховен касационен съд.

За повече информация телефон 0876945992.

За регистриране за участие - на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 18 юли 2014 г.

Приложени са следните прессъобщения:

   1. Решение по дело C -138/13 Naime Dogan/Bundesrepublik Deutschland

Изискването за елементарни познания по немски език, с което Германия обвързва издаването на виза с цел събиране на съпрузите на турски граждани, които пребивават законно на територията ѝ, противоречи на правото на Съюза

Въведеното през 2007 г. изискване не е съвместимо с клаузата „standstill“ от Споразумението за асоцииране с Турция

   2. Решение по дело C-391/13P Република Гърция/Комисия

Съдът потвърждава отнемането от Гърция на повече от 250 милиона евро поради повтарящи се слабости в областта на помощите за маслиново масло и за насаждения

Гърция не е завършила системата за географска информация за маслиновите насаждения и системата за идентификация на селскостопанските парцели

   3. Решение по дело C-421/13 Apple Inc./Deutsches Patent- und Markenamt

Представяне на обзавеждането на търговско помещение като това на представителен магазин „Apple“ може при определени условия да бъде регистрирано като марка

Такова представяне трябва да може да отличава стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия

   4. Решение по съединени дела C—358/13 и С—181/14 D. и G.

Смеси от ароматни растения, съдържащи синтетични канабиноиди и употребявани като заместители на марихуана, не са лекарствени продукти

Прессъобщенията може да прочетете   т у к

На 4-6 юли 2014 г. в гр. Стара Загора се проведе работна среща на тема "Атестиране на съдиите".

Участие в срещата взеха председателят на УС на ССБ, членове на УС на ССБ, изпълнителният директор на ССБ, съдии от съдилищата в  Бургас, Нови Пазар, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Поморие, Разлог, Русе,  Смолян, София, Стара Загора, Шумен и Ямбол.

Срещата премина при следния дневен ред:

1. Обсъждане на направените до момента предложения за промени в атестирането и конкурсите.

2. Обсъждане на резултатите от двете анкети - за атестиране и за конкурси, проведени през м. май сред членовете на ССБ.

3. Формулиране на конкретни предложения към ВСС и подготовка на такива за промени в закона.

 
Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България

  

Страница 45 от 57