Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Уважаеми колеги,
Фондация „Български адвокати за правата на човека”  работи по проект  „Укрепване на защитата на правата на човека в България” , финансиран  по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП  за периода 2009 – 2014 г.  Целта на проекта е  да спомогне за хармонизирането на българското законодателство и практика с изискванията на Европейската конвенция за защита правата на човека.
В тази връзка  е предвидено провеждането на анонимна анкета с участието на всички категории магистрати, както и на адвокати, полицейски и пенитенциарни служители.
 
За осигуряване пълнота и представителност на проучването БАПЧ моли за сътрудничество членовете на Съюза на съдиите в България.
Получените общи данни впоследствие ще бъдат използвани в анализа и докладите на Фондацията.  Резултатите от това изследване ще бъдат публикувани през 2015 г.
 
Молим Ви да отделите време за попълване на анкетата и да я изпратите  до  8 юни 2014 г. на адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Благодарим Ви предварително! Анкетата е приложена в прикачения документ.

Съюзът на съдиите в България организира семинар на тема „ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЛЕКТОР – д-р ХРИСТО ХРИСТЕВ, преподавател по право на ЕС в Софийски университет „Св. Климент Охридски”
 
Семинарът ще се проведе на 12 и 13 юни 2014 г., 14:30-17:30 ч. в гр. София, Съдебна палата, ет. 1, Конферентна зала
 
Програмата на семинара може да видите   т у к   или в прикачения документ
 
Регистрация за участие на адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   или  телефон  0879686841
Краен срок за регистрация: 30 май 2014 г.
 
Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България  по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България
Решение по дело C-129/14 - PPU Zoran Spasic

Правилото, че в Шенгенското пространство прилагането на принципа „ne bis in idem“ изисква наложената в една от държавите членки санкция да е изпълнена или да е в процес на изпълнение, не противоречи на Хартата на основните права
 
Когато кумулативно са наложени наказания лишаване от свобода и глоба, не е достатъчно глобата да е платена, за да се смята санкцията за изпълнена
 
Цялото прессъобщение можете да прочетете  т у к

Почти в цяла Европа хората, които проверяват магистратите, се избират само от средата на магистратите

Статия от Николай Гунчев - съдия във Върховен административен съд и Памела Бучкова - доктор по право, преподавател в Нов български университет

Публикувана в "Правен свят", 19 май 2014 г.

Статията може да прочетете   т у к

На 17 и 18 май 2014 г.  в с. Арбанаси се проведе работна среща на тема "Атестиране на съдиите".

Участие в срещата взеха председателят на УС на ССБ Таня Маринова, Мими Фурнаджиева - член на УС на ССБ, Капка Костова - съдия във ВКС, съдии от съдилищата в  София, Смолян, Плевен, Бургас, Разград и Шумен.

Срещата премина при следния дневен ред:

1. Структура и организация на атестационните комисии

2. Цели,  за които да служи атестирането

3. Механизъм,  по който ефективно и обективно да се осъществява атестирането

4. Критерии за формиране на оценката

 

Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България

 

 

Решение по дело T-198/12 Германия/Комисия

 

Общият съд потвърждава решението на Комисията, според което Германия не може да запази сегашните си гранични стойности за арсена, антимона и живака в детските играчки, но го отменя частично по отношение на оловото
 
Германия не е доказала, че тези гранични стойности, които отговарят на стария стандарт на ЕС, гарантират по-високо равнище на защита от новите европейски гранични стойности
 
Цялото прессъобщение може да прочетете   т у к

В продължение на публикуваната на 27 март 2014г. покана за обучение на национални съдии в конкурентно право на ЕС, публикуваме следната допълнителна информация:

Организация

Програма

Обучението ще се проведе на на 12-15 ноември 2014 г. в гр. Флоренция, Италия.

Краен срок за кандидатстване online:   13 юли 2014 г. на адрес:

http://www.rscas.org/registration_form/?p=957

Решение по дело C-131/12 Google Spain SL, Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González

Лицето, което управлява търсачка в интернет, носи отговорност за извършваното от него обработване на лични данни, които се съдържат на уебстраници, публикувани от трети лица
 
По този начин, когато след търсене въз основа на име на лице списъкът на резултатите показва връзка към уебстраница, на която се съдържа информация за въпросното лице, съответното лице може да се обърне пряко към лицето, което управлява интернет търсачката или, когато последното не уважи искането му, да сезира компетентните органи, за да се заличи при определени условия тази връзка от списъка на резултатите
 
Може да прочетете прессъобщението  т у к
На 9 май 2014 г. Съюзът на съдиите в България проведе семинар за съдиите от съдебен район Шумен на тема "Отстранимите съществени нарушения на процесуални правила по смисъла на НПК, допуснати в хода на досъдебното и съдебно производство, като основания за връщане на делото на прокурора, съответно на първа инстанция. Конкретните разпоредби, чието приложение представлява интерес са: чл. 248 ал.1, т.3, чл. 288 т.1, чл. 335 ал.2 вр. с чл. 348 ал.3 т. 1, т.2 и т.3 от НПК" с лектори  съдия Мирослава Тодорова и съдия Атанас Атанасов.
 
На семинара присъстваха съдии, прокурори, адвокати, следователи и разследващи полицаи от Шумен, Нови Пазар и Велики Преслав.
 
 
 
 
Решение по дело C-43/12 Комисия/Парламент и Съвет

Съдът отменя директивата за трансграничения обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения
 
Правните последици на директива се запазват за срок, който не може да бъде по-дълъг от една година
 
Прессъобщението можете да прочетете   т у к
Страница 46 от 56