Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Тази година, за пети пореден път, се проведе Националния конкурс за студентски научни съчинения, организиран от Студентско сдружение „Гражданско и търговско право”, Кръжока по гражданско право към СУ „Св. Климент Охридски” и Професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com. Партньор на състезанието е и Съюзът на съдиите в България (ССБ), който ежегодно връчва специална награда за най-добра статия. Тази година със свои разработки в състезанието се включиха 20 студенти по право от 5 юридически факултета в страната – СУ, ПУ, ВСУ, УНСС и ВТУ.
На 20.09.2014 г., в Конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе конференция, на която студентите имаха възможност да представят своите тези, след което да отговорят на поставените въпроси. В дискусията се включиха много преподаватели, съдии, адвокати и студенти.
И тази година ССБ връчи самостоятелна награда, изразяваща се в парично поощрение и грамота за най-добра работа. Класирането се извърши от специално формирана комисия от съдии, специалисти в областта на гражданското и търговското право, председателствана от съдия Борислав Белазелков.
Сред силна конкуренция, и след оспорвано обсъждане, тази година наградата за най-добро студентско съчинение беше присъдена на Цветелина Байрактарова за работата й на тема „Управление и представителство на капиталово търговско дружество“. Отлично впечатление оставиха и авторите на останалите отличени съчинение, за които е предвидена поощрителна награда, като техните материали бъдат публикувани в „Съдийски вестник”.
ССБ поздравява всички участници в Националния конкурс, както и организаторите! Надяваме се през следващата година да се запази тенденцията за участие на повече студенти и провеждане на все по-интересни и задълбочени дискусии!

Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите е съорганизатор на представянето на книгата „Семейните отношения в променящия се свят“ и дискусия по поставените проблеми.    

Книгата предлага мултидисциплинарен анализ на въпроси, традиционно разглеждани като семейноправни. Тя включва интерпретации на семейноправни отношения и семейно правосъдие от перспективата на конституционното, трудовото и европейското право, на икономическия и социологическия анализ.   

Един от основните фокуси на книгата е уредбата на отношенията между родителите и децата. Представена е позиция по българската дискусия за правата на майките или на бащите и за интересите на детето при прекратяване на брака. Критично е осмислена позицията на законодателя и на съдебната практика за решаването на споровете между родителите. Представени са и идеи за промени както в законодателството за семейството, така и при тълкуването му в контекста на съвременните тенденции в поведението на членовете на семейството и в интерес на децата.   

В книгата са публикувани статии, които предлагат класически и смели интерпретации на брака и съжителството без брак. Автори в сборника са университетски преподаватели, практикуващи юристи и студенти от България, Полша, Холандия, Испания, както и икономисти и социолози.  

Представянето на книгата и дискусия по поставените в нея въпроси ще се състои на 28.10.2014 г. (вторник), от 14:00 ч. в Конферентната зала на ВКС. Очакваме Ви!

Приложени са следните прессъобщения:

     1. Решение по дело C-382/12 P Master Card Inc. и др./Комисия

Съдът потвърждава решението на Общия съд, а с това и решението на Комисията, с което се забраняват многостранните такси за обмен, прилагани от MasterCard

      2. Решение по дело C-117/13 Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG

Държава членка може да разреши на библиотеките да цифровизират без съгласието на притежателите на права някои книги от своята колекция, за да ги предоставят на разположение в електронни читателски места

Държавите членки могат, в определени граници и при определени условия, едно от които е плащането на справедливо обезщетение на притежателите на права, да разрешат на ползвателите да отпечатват на хартия или да съхраняват на USB устройство книгите, цифровизирани от библиотеката

 Прессъобщенията може да прочетете тук.

Решение по дело C 491/13 Mohamed Ali Ben Alaya/Германия

Държавите членки са длъжни да приемат на територията си граждани на трети страни, които желаят да пребивават за повече от три месеца с цел образование, когато тези граждани изпълняват условията за прием, изчерпателно предвидени в правото на Съюза.

Следователно им се забранява да въвеждат допълнителни условия за прием.

Цялото прессъобщение може да прочетете тук.

Уважаеми колеги,

Предоставяме на Вашето внимание кратко представяне на устройството, организацията и функциите на румънския Висш съвет на магистратурата, в който има две отделни камари за съда и прокуратурата.

Автор на презентацията е Дана Гърбован – съдия в Апелативния съд - Клуж, Румъния.

Повече информация може да откриете тук или в прикачения файл.

Уважаеми колеги,

В прикачения по-долу файл може да откриете Концепция за актуализация на Стратегията за продължаване на съдебната реформа, подкрепена от 9 НПО: Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Български хелзински комитет, Програма "Достъп до информация", РискМонитор, Сдружение "Програма за развитие на съдебната система", Съюз на съдиите в България, Център за изследване на демокрацията, Център на НПО в Разград.

Концепцията може да откриете тук или в прикачения файл.

Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите в България извърши проучване на системите за селекция, избор и правомощия на съдебните заседатели или непрофесионалните съдии в осем европейски държави: Германия, Великобритания, Белгия, Италия, Швеция, Дания, Полша и Словения. Изследването може да допринесе за повишаване на информираността на започналия дебат за необходимите промени в института на съдебните заседатели в България.

Повече информация може да откриете тук или в прикачения файл.

Уважаеми колеги,

ЕСПЧ изготви Индекс, който съдържа преглед на най-важните решения на Съда за първите шест месеца на 2014 г. По отношение на България за този период се посочват три решения по основателност:

·Адбу с/у България

·М.Г. с/у България

·Вельо Велев с/у България

и едно по допустимост:

·Вълчев и други с/у България

Превод на резюметата и повече информация може да откриете тук или в прикачения файл. Преводът е на Министерство на правосъдието и адв. Димитър Милев.

Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите в България най-учтиво Ви кани да участвате в семинар-дискусия по следните теми:

1. Доказателствена тежест
2. Електронен документ и електронен подпис
3. Защита правата на човека в правото на ЕС

ЛЕКТОРИ:

АЛБЕНА БОНЕВА – съдия във ВКС
БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ – съдия във ВКС
Доц.д-р ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - адвокат и експерт в областта на е-правосъдие
Д-р ХРИСТО ХРИСТЕВ – преподавател по право на ЕС в Софийски университет "Св. Климент Охридски"    

Семинарът е предназначен за граждански и наказателни съдии
и ще се проведе на 20-22 септември 2014
в гр. Несебър, хотел „Мариета  Палас“
 
Моля да заявите Вашето участие най-късно до 19 август 2014 г. чрез изпращане на заявка за участие (в прикачения документ) на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Дискусията се организира от Съюза на съдиите в България и ще се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България
Уважаеми колеги,
Представяме Ви сборник със статии на английски, френски, испански и руски език, издаден от Съюза на съдиите в Румъния. В него можете да прочетете интересни материали по въпросите за независимостта на съдията и противодействието на корупцията, особености на американската съдебна система, медиацията в различни държави (включително и статия на съдия Десислава Джарова от Софийския градски съд). В изданието е публикувано и интервю с Огла Кудешкина - юрист, бивш съдия в Московския градски съд, уволнена заради критики по адрес на председателя на съда. Казусът с Олга Кудешкина е в основата и на едно от най-важните решения на Европейския съд по правата на човека, в областта на свободата на изразяване на мнение - Kudeshkina v. Russia от 26.02.2009 г.
Страница 46 от 59