Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

С писмо, получено миналата седмица в офиса на Български институт за правни инициативи, Европейската комисия в лицето на Катрин Дей отговори на деветте неправителствени организации, които повдигнаха въпроса за необходимостта от спешни промени в Процедурните правила за избор на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор. Писмото на деветте НПО бе адресирано до Висшия съдебен съвет, президента на Република България, министъра на правосъдието и Европейската комисия. От страна на българските институции до този момент не е получен отговор.

Отговора на г-жа Катрин Дей в превод на български език можете да видите на сайта на БИПИ  т у к

На 31 май 2014 г., в изпълнение на програмата си за обучение,  Съюзът на съдиите в България проведе семинар на тема „ОСОБЕНОСТИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС ПРИ НАЛИЧИЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ“ с лектор – д-р БОРЯНА МУСЕВА, главен асистент по международно частно право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”; адвокат към Софийска адвокатска колегия.
 
В семинара взеха участие повече от 60 съдии от цялата страна,  като бяха дискутирани следните теми:
 
I. Особености на гражданския процес при наличие на международен елемент
 
Страни
• Физически лица: местоживеене/обичайно местопребиваване/ гражданство/ адрес;
• Юридически лица:
-     седалище, централно управление, основно място на дейност, клон;
-     електронни сайтове за проверка на правосубектност и представителна власт;
 
Връчване на документи в чужбина
• Какво подлежи на връчване?
•  Кога трябва да се връчва в чужбина?
•  Начини на връчване;
•  Съвместимост на изискването за „съдебен адрес“ у нас с практиката на СЕС;
 
Доклад по делото
• Установяване на международния елемент?
• Определяне на приложимото право?
• Правна квалификация?
• Разпределение на доказателствената тежест?
 
Тежест на доказване и допустими доказателствени средства
•  Особености според Регламент Рим І и Рим ІІ;
•  Oсобености според Виенската конвенция за международна продажба на стоки;
 
Събиране на доказателства в чужбина
• Съотношение между националния ред, Регламент (ЕО) № 1393/2007, Хагската конвенция за събиране на доказателства в чужбина и ДПП;
•  Начини на събиране на доказателства;
 
Установяване съдържанието на чуждото право
•  Способи;
•  Ролята на страните и на съда;
 

II. Определяне на международна компетентност
 
Основания за учредяване на международна компетентност на българския съд според Регламент Брюксел І, Брюксел Іа (приложим след 10.01.2015 г.) и КМЧП
•  Изключителна компетентност;
•  Мълчаливо учредена компетентност;
•  Споразумение за избор на съд;
•  Компетентност в защита на по-слабата страна;
•  Обща компетентност;
•  Допълнителна компетентност
                                
Международна компетентност при обезпечаване на иск
•  Уредба в Регламент Брюксел І, Брюксел Іа и КМЧП;
•  Проект на Регламент за европейски запор на банкови сметки;

Международна компетентност при несъстоятелност
•  Уредба в Регламент (ЕО) № 1346/2000;
•  Практика на СЕС;

Проверка за наличие/липса на международна компетентност
•  Уредба според Регламент Брюксел І, Брюксел Іа, Регламент №1346/2000 и КМЧП;
•  Поведение на съда при неявяване на ответника;
 
 

Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България  и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България

Уважаеми колеги,
Фондация „Български адвокати за правата на човека”  работи по проект  „Укрепване на защитата на правата на човека в България” , финансиран  по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП  за периода 2009 – 2014 г.  Целта на проекта е  да спомогне за хармонизирането на българското законодателство и практика с изискванията на Европейската конвенция за защита правата на човека.
В тази връзка  е предвидено провеждането на анонимна анкета с участието на всички категории магистрати, както и на адвокати, полицейски и пенитенциарни служители.
 
За осигуряване пълнота и представителност на проучването БАПЧ моли за сътрудничество членовете на Съюза на съдиите в България.
Получените общи данни впоследствие ще бъдат използвани в анализа и докладите на Фондацията.  Резултатите от това изследване ще бъдат публикувани през 2015 г.
 
Молим Ви да отделите време за попълване на анкетата и да я изпратите  до  8 юни 2014 г. на адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
Благодарим Ви предварително! Анкетата е приложена в прикачения документ.

Съюзът на съдиите в България организира семинар на тема „ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЛЕКТОР – д-р ХРИСТО ХРИСТЕВ, преподавател по право на ЕС в Софийски университет „Св. Климент Охридски”
 
Семинарът ще се проведе на 12 и 13 юни 2014 г., 14:30-17:30 ч. в гр. София, Съдебна палата, ет. 1, Конферентна зала
 
Програмата на семинара може да видите   т у к   или в прикачения документ
 
Регистрация за участие на адрес  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   или  телефон  0879686841
Краен срок за регистрация: 30 май 2014 г.
 
Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България  по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България
Решение по дело C-129/14 - PPU Zoran Spasic

Правилото, че в Шенгенското пространство прилагането на принципа „ne bis in idem“ изисква наложената в една от държавите членки санкция да е изпълнена или да е в процес на изпълнение, не противоречи на Хартата на основните права
 
Когато кумулативно са наложени наказания лишаване от свобода и глоба, не е достатъчно глобата да е платена, за да се смята санкцията за изпълнена
 
Цялото прессъобщение можете да прочетете  т у к

Почти в цяла Европа хората, които проверяват магистратите, се избират само от средата на магистратите

Статия от Николай Гунчев - съдия във Върховен административен съд и Памела Бучкова - доктор по право, преподавател в Нов български университет

Публикувана в "Правен свят", 19 май 2014 г.

Статията може да прочетете   т у к

На 17 и 18 май 2014 г.  в с. Арбанаси се проведе работна среща на тема "Атестиране на съдиите".

Участие в срещата взеха председателят на УС на ССБ Таня Маринова, Мими Фурнаджиева - член на УС на ССБ, Капка Костова - съдия във ВКС, съдии от съдилищата в  София, Смолян, Плевен, Бургас, Разград и Шумен.

Срещата премина при следния дневен ред:

1. Структура и организация на атестационните комисии

2. Цели,  за които да служи атестирането

3. Механизъм,  по който ефективно и обективно да се осъществява атестирането

4. Критерии за формиране на оценката

 

Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност"  с подкрепата на Фондация Америка за България

 

 

Решение по дело T-198/12 Германия/Комисия

 

Общият съд потвърждава решението на Комисията, според което Германия не може да запази сегашните си гранични стойности за арсена, антимона и живака в детските играчки, но го отменя частично по отношение на оловото
 
Германия не е доказала, че тези гранични стойности, които отговарят на стария стандарт на ЕС, гарантират по-високо равнище на защита от новите европейски гранични стойности
 
Цялото прессъобщение може да прочетете   т у к

В продължение на публикуваната на 27 март 2014г. покана за обучение на национални съдии в конкурентно право на ЕС, публикуваме следната допълнителна информация:

Организация

Програма

Обучението ще се проведе на на 12-15 ноември 2014 г. в гр. Флоренция, Италия.

Краен срок за кандидатстване online:   13 юли 2014 г. на адрес:

http://www.rscas.org/registration_form/?p=957

Решение по дело C-131/12 Google Spain SL, Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González

Лицето, което управлява търсачка в интернет, носи отговорност за извършваното от него обработване на лични данни, които се съдържат на уебстраници, публикувани от трети лица
 
По този начин, когато след търсене въз основа на име на лице списъкът на резултатите показва връзка към уебстраница, на която се съдържа информация за въпросното лице, съответното лице може да се обърне пряко към лицето, което управлява интернет търсачката или, когато последното не уважи искането му, да сезира компетентните органи, за да се заличи при определени условия тази връзка от списъка на резултатите
 
Може да прочетете прессъобщението  т у к
Страница 49 от 59