Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

Съюзът на съдиите в България и още 5 организации от Гражданския съвет към ВСС изпратиха съвместно писмо  до Висшия съдебен съвет относно Правилата за случайно разпределение на делата, в което се казва:

"... В предложените за обсъждане Правила за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища сте приели, че до въвеждането на единен централизиран софтуер за случайно разпределение на делата, инсталиран на сървър във ВСС, в съдилищата ще „се използва специализирания продукт LawChoice”. С решение от 31.10.2013 г. (т. 13.2 от протокола) се запазва използването и на модула за случайно разпределение в системата за управление на съдебните дела АСУД, където е въведен, и се предвижда да се „доработи” продукта LawChoice.

Останаха напълно неясни мотивите за избора на ВСС да запази използването на компрометирания продукт LawChoice в повечето съдилища вместо доказалата надеждността си програма АСУД. Не обявихте и техническите изисквания към програмата за случайно разпределение на делата, на които трябва да отговаря „доработката” на програмата LawChoice и които се очаква да залегнат в основата на бъдещия единен централизиран продукт за разпределение на делата...

... Заявяваме, че няма да участваме в обсъждането на проекта за правилата докато не се изготви независима експертна оценка на двата продукта, защото би било напълно безпредметно приемането на правила без изясняването на най-важния специализиран въпрос за защитеността на софтуерните продукти.

Същевременно, за да можем да можем да се включим в усилията на ВСС предлагаме Съветът да вземе решение, с което да се предприемат конкретни дейности..."

Целият текст на писмото можете да прочетете  т у к  или в прикачения документ.

 

На 16 ноември 2013 г.  в зала "Дали" на хотел Голдън Тюлип, гр. Варна Съюзът на съдиите в България проведе обучение по следните теми:
 
1. “Актуална практика по ЗСПЗЗ“ с лектор  Красимир Влахов – зам. председател на Върховен касационен съд
 
2. „Практика по Семейния кодекс" с лектор  Стилияна Григорова  – зам. председател на Софийски районен съд
 
3. „Предизвикателствата на възстановителното правосъдие в България" с лектор  Румен Петров  – преподавател в НБУ

На обучението присъстваха съдии от районен съд Варна, окръжен съд Варна, районен съд Провадия и районен съд Добрич.

 

Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.

Приложенo  е следното прессъобщениe:

Решение по дело C - 4/11 Bundesrepublik Deutschland/Kaveh Puid

Когато държава членка не може да прехвърли търсещо убежище лице в държавата, компетентна да разгледа молбата му, поради опасност в нея да бъдат нарушени основните му права, тя трябва да определи друга държава членка, компетентна да разгледа молбатаПосочената държава членка обаче по принцип не е длъжна сама да разгледа молбата


Цялото прессъобщение можете да прочетете  т у к

Институтът по европейски науки (IES) организира обучение на тема "Конкурентно право - кризата оправдава ли промяна на правилата", Брюксел, 19 ноември 2013 г., 18:00-20:00 ч.

 

За повече информация и регистрация, моля изберете  т у к

"...Недостигът на финансов ресурс, който е необходим за нормалното функциониране на съдебната система, води до широк набор от недостатъци, които се изразяват в неподходящ материален ресурс за изпълнение на задълженията и пълна липса на подпомагане, от което се нуждаят съдиите за адекватно изпълнение на задълженията си (квалифицирани служители, съдебни помощници, достъп до електронни документационни източници и други). Така с години най-натоварените в страната - в София и Варна, и много по-малки съдилища бяха оставени да работят в унизителни условия на труд, без да се обезпечи решаването на проблема със сградите им..."

"... в продължителен период от време икономическите аспекти надделяват при обсъждането на важните структурни промени в съдебната власт и ефикасността й. Убедени сме, че приемането и разпределението на бюджета на съдебната система пряко отразяват постигнатото съгласие между трите власти дали да се провежда реформа в съдебната и в каква степен..."

"... апелираме  незабавно да се сформира консултативна група между представители на Висшия съдебен съвет, Министерство на финансите,Министерство на правосъдието и Парламента, която да извърши анализ какви средства са необходими за нормалното функциониране и провеждане на предвидените реформи в съдебната система..."

Целия текст на писмото можете да прочетете  т у к   или в прикачения документ.

Уважаеми колеги,

Представяме ви блогa „Европейски съдилища”  (EuropeanCourts.blogspot.nl) – блог за съдебната практика на Европейския съд по правата на човека и Съда на ЕС. Съдържащата се в него информация е достъпна на английски език.

Блогът „Европейски съдилища” се посещава основно от съдии, университетски преподаватели и адвокати. Той представлява платформа за обмяна на знания, опит и идеи в сферата на правото на ЕС и съдебната практика на ЕСПЧ. Основната цел на блога е бъдещо сътрудничество и по-добро разбиране между европейските съдии и адвокати.

„Европейски съдилища” публикува ежемесечен бюлетин (на холандски) и всяка седмица актуализира съдебната практика на ЕСПЧ в Страсбург и Съда на ЕС. Бюлетинът се нарича Rechtspraak Europa и се съставя в сътрудничество с Апелативния съд в Амстердам.

Блогът „Европейски съдилища” е създаден през 2013г. от Марк де Верд (Marc de Werd), съдия в Апелативния съд в Амстердам  и главен редактор на този блог. Може да се свържете с "Европейски съдилища" на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложено е следното прессъобщение:

Решение по дело С-199/12, С-200/12, С-201/12 X, Y, Z/Minister voor Immigratie en Asiel 

Търсещите убежище хомосексуалисти могат да съставляват определена социална група, която би могла да бъде преследвана поради сексуалната им ориентация

В този контекст съществуването в страната на произход на наказание лишаване от свобода, с което се наказват хомосексуални действия, е възможно самò по себе си да представлява акт на преследване, при условие че това наказание действително се прилага

 

Цялото прессъобщение можете да прочетете  т у к

Блогът на Калин Калпакчиев - член на Висшия съдебен съвет с актуална информация за внесените от него предложения до ВСС и различни негови комисии.

За да прочетете цялата информация, моля натиснете  т у к

На 16 ноември 2013 г. (събота) Съюзът на съдиите в България организира семинар за съдиите от съдебен район Варна.

Семинарът ще се проведе от 10:00 до 14:00 ч.  в зала "Дали" на хотел Голдън Тюлип при следната

 

П Р О Г Р А М А

 
“Актуална практика по ЗСПЗЗ“
Лектор – Красимир Влахов – зам. председател на ВКС
 
„Практика по Семейния кодекс"
Лектор – Стилияна Григорова  – зам. председател на СРС
 
„Предизвикателствата на възстановителното правосъдие в България"
Лектор – Румен Петров  – преподавател в НБУ
 
ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!
 
Програмата на семинара можете да видите в прикачения документ.
 
 
 

General Information

The Centre for Judicial Cooperation at the European University Institute in collaboration with its partners – Judicial Academy (Croatia), the Superior School for Magistracy (Italy), Supreme Administrative Court (Poland), the Superior Council of Magistracy and the National Institute for Magistracy (Romania), Judicial School (Spain) as we ll as the Association of European Administrative Judges inform with great pleasure that the project funded by the European Commission Fundamental Rights & Citizenship Programme (JUST/20
12/FRAC/AG/2755) ”European judicial cooperation in the fundamental rights practice of national courts - the unexplored potential of judicial dialogue methodology” started on January 1 st, 2013.
 
Three Workshops involving judges both from five par tner states as well as other Member States and the European level courts will take place within the framework of the Project. The purpose of the Workshops is to promote the potential that judicial  dialogue presents to national judges through the lens of selected particular fundamental rights.
Each of the events will, therefore, be focused on one of the selected three rights. These will be, in turn, non-discrimination, fair trial, and freedom of expression.

Краен срок за кандидатстване: 4 ноември 2013 г.

За повече информация и кандидатстване   т у к

Страница 57 от 61