Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Институционална памет

Рубриката "Институционална памет" е създадена в рамките на проекта "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ". В нея даваме думата на видни представители на колегията, чийто професионален път е преминал през пет десетилетия и две епохи. Те са свидетели и до голяма степен участници в промените на съдебната система в България от 90-те години насам. Техните ретроспекции, вижданията им за днешните предизвикателства пред правосъдието и размислите им за етоса на професията могат да заинтригуват не само членове на професионалната общност, но и граждани, загрижени за мисията на съдебната система в българското общество.