Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Решения на УС

19 Юни 2017

МЕДЕЛ

РЕШЕНИЕ No. 13/08.05.2017г.

На свое заседание УС взе решение представители на редовната среща на МЕДЕЛ, която ще се проведе на 30.06-01.07.2017г. в гр. Порто, Португалия да бъдат Йордан Дамаскинов и Емил Дечев. Средствата да се осигурят от сметката за членски внос.

РЕШЕНИЕ No.12/04.04.2017г.

По повод изказвания на членовете на ВСС Светла Петкова и Димитър Узунов, в които се правят коментари за ССБ, УС реши да излезе с отворено писмо. Писмото да се публикува на сайта на Съюза и да се изпрати до ВСС.

17 Мар 2017

Разни

РЕШЕНИЕ No.11/17.03.2017г.

На свое заседание УС взе следните решения:
1.    Да излезе с обръщение към българските съдии и кандидати за членове на ВСС. Обръщението да се публикува на сайта на Съюза.
2.    По покана на СЮБ да бъде съорганизатор на кръгла маса на тема „10 години ГПК – необходима ли е съществена промяна?“. Определя за участник в кръглата съдия Йордан Дамаскинов.
3.    Да участва като асоцииран партньор на БХК по проект „Подкрепа на национални и транснационални проекти за недискриминация и интеграция на ромите“, финансиран от ЕК.

23 Фев 2017

Разни

РЕШЕНИЕ No. 10/23.02.2017г.

На свое заседание УС взе следните решения:
1.    Да заплати на East European Politics and Societies and Culture сумата 120 щ.д. за правото да публикуваме на сайта Съдебно право статията на Chris Hanretty  „The Bulgarian Constitutional
Court as an Additional  Legislative Chamber“. Преводът на български език е направен про боно от Васил Петров – съдия в СРС. Сумата да се изплати от сметката за членски внос.
2.    Съгласно стажантската програма на Съюза да потърсим студенти на безплатен стаж, които да помагат на екипа на Съдебно право.
3.    Във връзка с медийни публикации в Блиц и Труд, да напишем писмо до ВСС, в което да ги призовем да реагират в защита на независимостта на съда и отделни съдии.
4.    На предстоящата среща на Европейската асоциация на съдиите, която ще се проведе в Кишинев, Молдова, 18-21 май 2017, участие да вземат Николай Гунчев и Емил Дечев. Средствата да се осигурят от сметката за членски внос.

РЕШЕНИЕ No.9/06.02.2017г.

На свое заседание УС прие становището от наблюдението на избора на нов член на ВСС от прокурорската квота. Становището да се изпрати на ВСС и публикува на сайта на Съюза.

РЕШЕНИЕ No. 8/21.01.2017г.

Във връзка с интервю на Д. Узунов за в. Труд, в което той уронва престижа на ССБ и отделни съдии, УС взе решение да публикува на сайта на Съюза неговата концепция отпреди 5 години.

11 Ян 2017

Разни

РЕШЕНИЕ No. 7/11.01.2017г.

На свое заседание УС взе следните решения:
1.    Да подадем заявление за регистрацията ни като наблюдател на избора на член на Прокурорската колегия. За наблюдатели да се регистрират Атанас Атансов, Емил Дечев, Весислава Иванова, Иван Брегов и Юлия Стоянова;
2.    Одобри писмо-отговор до Петър Славов във връзка с неговото  искане на нашето становище по законодателната му идея за съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да бъде образувано наказателно производство;
3.    На предстоящата среща на МЕДЕЛ, която ще се проведе на 10 и 11 март 2017г. в Палма де Майорка, Испания, участие да вземат Атанас Атанасов и Весислава Иванова. Средствата за хотел и транспорт да бъдат от сметката на членския внос.

06 Дек 2016

Разни

РЕШЕНИЕ Nо. 6/06.12.2016г.

На свое заседание УС взе следните решения:
1.    Да организира благотворителна изложба в Съдебната палата на рисунки на деца от 139 СО „Захарий Круша", София и финансира закупуването на рамки за рисунките.
2.    Във връзка с въпросите, възникнали при проведеното експериментално електронно гласуване да предложи на комисията „Професионална квалификация и ИТ“ към ВСС организиране на  среща с разработчиците на системата за електронно дистанционно гласуване, за да потърсим допълнителна информация как функционира тази система. За предложението да бъдат уведомени и другите съсловни организации.
3.    Приема текста на декларация по повод решения на Съдийската колегия на ВСС от 06.12.16 да проверява отново наказателните отделения на СРС и СГС. Декларацията да бъде изпратена на ВСС и публикувана на сайта на Съюза.

Страница 1 от 8