Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
14 Сеп 2018

ДЕКЛАРАЦИЯ на Съюза на съдиите в България относно решение на Пленума на ВСС от 13.09.2018 г.

Прочетена 68 пъти

Д Е К Л А Р А Ц И Яот Съюза на съдиите в България относно взетото решение на Пленума на ВСС да се изрази позиция „въздържал се“ по предложението на Изпълнителния борд на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) за временно прекъсване членството на Националния съвет на съдебната власт на Полша (НССВП)Уважаеми дами и господа,

Във връзка с взетото от Вас на пленарно заседание на 13.09.2018 г. решение да изразите позиция „въздържал се“ по предложението на Изпълнителния борд на ЕМСС за временно прекъсване членството на НССВП, искаме да изразим нашето безпокойство от очевидното нежелание на мнозинството от членовете на ВСС ясно и открито да заявят мнение относно нарушаването на основни принципи и ценности като независимост, несменяемост на съдии и правова държава в Република Полша.

Пълният текст на декларацията може да видите в прикачения файл