Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
09 Ян 2019

Становище 21 (2018) на КСЕС

Прочетена 49 пъти

Превод на български език на Становище 21 (2018) на Консултативния съвет на европейските съдии - Превенция на корупцията сред съдиите