Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
10 Окт 2013

Семинар "Правото на убежище и наказателната отговорност"

Прочетена 11300 пъти

Съюзът на съдиите в България и Асоциацията на прокурорите в България с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" организират семинар: „Правото на убежище и наказателната отговорност”, който ще се проведе на 18.10.2013 г. с начален час 10:00 ч. в Съдебната палата в гр. София.
               Неотложната необходимост от задълбочен професионален разговор между съдиите и прокурорите във връзка с увеличаващите се дeла за незаконно преминаване на границата по чл. 279 НК е извън всякакво съмнение. По данни на Сирийския център за наблюдение на човешките права, цитиран от информационната агенция "Ройтерс", в продължаващата вече две години и половина гражданска война в Сирийската арабска република са загинали над 115 000 души. Реалната опасност за живота им мотивира хиляди сирийски граждани да търсят убежище в други държави. Република България, като съседна държава на граничещата със Сирия Република Турция, е естествена дестинация на бежанците, често междинна в пътя им към Западна Европа. Нарастващата миграционна вълна (по данни на главния секретар на МВР през септември броят на бежанците е над 4500) неизбежно създаде нови предизвикателства пред правоохранителните, правозащитните и правораздавателните органи на Република България. Съдебната практика по делата с обвинения за незаконно преминаване на границата породи множество негативни реакции в средствата за масово осведомяване и остави впечатление, че прокурорите и съдиите срещат затруднения при правилното тълкуване на разпоредбата на чл. 279, ал. 5 НК, според която не са престъпления криминализираните нарушения на граничния режим, ако са извършени от хора, които се ползват от правото си на убежище. Проблемът е мащабен в хуманитарен аспект и съдебната власт е длъжна сама да идентифицира веднага опасността уязвими граждани, които се ползват от международноправна защита, да бъдат третирани от нейните органи като престъпници. Не можем да не си дадем сметка, че дори съмнението за такова незаконно третиране ще има деморализиращо въздействие върху правосъзнанието на българските граждани, защото ще подхранва враждебни обществени настроения на страх, недоверие или дори на омраза към бежанците.          

          Осъзнаваме отговорността си на съдии и прокурори да защитим правната сигурност, като уеднаквим практиката си по този вид наказателни производства така, че никога чуждите граждани, които имат право на убежище, да не бъдат наказвани като престъпници в нарушение на закона и същевременно националната сигурност да не бъде поставяна в опасност. Можем да направим това именно чрез ангажираното си участие в професионална дискусия, в която да изслушаме становищата си по следните теми:  - Съдържание на правото на убежище. Международноправни стандарти - водещ дискусията Илиана Савова - директор на програмата за правна защита на бежанци и мигранти, БХК;
- Предпоставки за отпадане на наказумостта по чл. 279, ал. 5 НК – водещи дискусията съдия Мирослава Тодорова (СГС) и прокурор Сава Петров (ВКП);
- Особености при доказването на предпоставките за отпадане на наказуемостта по чл. 279, ал. 5 НК – водеща дискусията съдия Весислава Иванова (СГС) и прокурор Виктор Тарчев (СРП);
- Придобиване на статут на бежанец и отношението на административната процедура към наказателната отговорност по чл. 279 НК – водещи дискусията съдиите Милена Славейкова (АССГ) и Мирослава Тодорова.
           Участници в семинара ще бъдат съдия Павлина Панова, председател на Наказателна колегия на ВКС, съдиите и прокурорите от районните съдилища и прокуратури в гр. Елхово, гр. Свиленград, гр. Малко Търново, гр. Тополовград, гр. Средец, прокурори и съдии от съответните второинстанционни окръжни прокуратури и окръжни съдилища.
              Гости на семинара ще бъдат представители на Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците и Международната организация по миграция – България.