Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

Уважаеми колеги,

В прикачения по-долу файл може да откриете Концепция за актуализация на Стратегията за продължаване на съдебната реформа, подкрепена от 9 НПО: Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи, Български хелзински комитет, Програма "Достъп до информация", РискМонитор, Сдружение "Програма за развитие на съдебната система", Съюз на съдиите в България, Център за изследване на демокрацията, Център на НПО в Разград.

Концепцията може да откриете тук или в прикачения файл.
По повод на отправената от ВСС покана към представители на гражданското общество за участие в пробно гласуване във връзка с предстоящия избор на председател на ВКС, 7 НПО изпратиха отворено писмо, в което се казва:
 
"...Още веднъж бихме искали да подчертаем, че за нас единственият начин на гласуване, който в пълна степен да гарантира тайната на вота и равнопоставеността на кандидатите е чрез хартиени бюлетини.
 
Независимо от това, ние сме убедени, че неправителственият сектор трябва да направи всичко възможно, за да доведе до по-обективен и успешен край най-важната, според нас, кадрова процедура в съдебната власт. За по-ефективно участие в пробното гласуване, предвидено за 20.08.2014г. от 10 ч., бихме желали да Ви помолим да получим предварително отговори на поставени от нас въпроси и посочените материали..."

 

Цялото писмо може да прочетете  т у к    или в прикачения документ.

     Повод за нашата реакция е несправедливото публично злепоставяне на съдия Аглика Адамова, предложена за заместник-министър на правосъдието, заради внушения, свързани с нейния баща. 
   Убедени сме, че никой от нас не бива да толерира с безразличие подобна подмяна на обществения дебат, в която човешкото достойнство се обезценява в името на фалшиви претексти, които рушат основните принципи на демократичната държава.  Всеки съдия, както и всеки човек, следва да бъде оценяван въз основа на собствените си качества, почтеност и професионализъм.
   Възмутени сме от опитите да бъде компрометирано доброто име на съдия Аглика Адамова на основата на безпочвени позорящи внушения.
   Репутацията на съдия Адамова в юридическата общност е безукорна, защото е защитена в дългогодишната й задълбочена и добросъвестна работа на съдия в най-натоварените съдилища на страната.
   Убедени сме, че високата компетентност на съдия Адамова и доказаната й работоспособност, които тя посветено отдава на всяка благородна кауза,  са национален ресурс, от който с уважение обществото и държавата следва да се възползват.
 

    СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Подкрепили декларациите на ССБ и на съдиите от Административен съд – София град:
Таня Маринова - СРС
Борислав Белазелков – ВКС
Станислав Цветков – РС Севлиево
Мими  Фурнаджиева – ВКС
Екатерина Николова – РС Благоевград
Петко Петков – СРС
Милена Златкова – ВАС
Атанас Атанасов – СГС
Иван Ранчев – Апелативен съд, Пловдив
Мирослава Тодорова – СРС
Нели Куцкова – САС
Весислава Иванова – СГС
Стою  Згуров – РС Смолян
Ваня  Иванова – РС Плевен
Милена Томова – РС Плевен
Иван Георгиев – СРС
Анна  Баева – САС
Златина Рубиева – СГС
Галина Иванова – СГС
Анжелина Христова – СГС
Мирослава Кацарска – СГС
Златка Чолева – СГС
Андрей Ангелов – СГС
Албена Бонева – ВКС
Хрипсиме Магърдичян – СГС
Станислава Казакова – СГС
Здравка Иванова – СГС
Калин Калпакчиев – ВСС
Владислава Цариградска – РС Луковит
Стоян Мадин – СРС
Розалина Ботева – СРС
Елизабет Петрова – СГС
Павел Наделчев – РС Севлиево
Благовеста Костова – ОС Габрово
Ралица Манолова - СГС
Пламен Пенов-РС-Луковит
Олга Кадънкова-СГС
Биляна Балинова-СРС
Стоян Михов - СРС
Десислава Зисова - СРС
Даниела Шанова – СРС
Вера Чочкова – СГС
Владимир Йорданов - ВКС
Красимир Мазгалов – СГС
Ралица Манолова – СГС
Пламен Колев – СГС
Николай Гунчев – ВАС
Цветомира Велчева – РС Ловеч
Мария Берберова-Георгиева – РС Несебър
Галя Вълкова – СРС
Владимир Вълков - СРС

Владимир Пензов - РС Благоевград

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Съюза на съдиите в България приема, че е длъжен да Ви уведоми за следното:

С решението си от 10.07.2014 г., с което отказа да приеме предложените промени в Правилата за избор на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор, Висшият съдебен съвет (ВСС) за пореден път се изяви като бранител на статуквото и демонстрира отсъствието на каквато и да било воля за провеждане на съдебна реформа.

Изборът на кандидатите за председатели на върховните съдилища е от особено съществено значение, тъй като върховните инстанции в съдебната власт са не само олицетворение на нейния облик, но и решаващ фактор за качеството на правораздаването. Без съмнение тези ръководни позиции следва да бъдат заети от доказани професионалисти с високи морални качества и безупречен интегритет, ползващи се с утвърден авторитет в съдийската общност. Единствено провеждането на прозрачна и честна процедура би гарантирало доверие в качеството на избора. С гореспоменатото решение обаче ВСС отказа да приеме предложените мерки за обезпечаване на легитимността на процедурата за избор на трите най-висши длъжности. Така пренебрегна както силно негативните настроения на недоверие сред съдиите, формирани от проведените досега неубедителни избори, така и множеството тревожни констатации и препоръки в доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 22.01.2014 г. и техническия доклад към него.  

Цялото писмо на Съюза на съдиите в България може да прочетете тук или в прикачения документ

Писмо на 7 НПО във връзка с процедурата за избор на главен съдебен инспектор.

"УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

    Силно сме обезпокоени от съобщенията в пресата, че парламентът планира да не произведе избор за главен съдебен инспектор. Настоятелно Ви призоваваме да не допускате подобно развитие!

    Ако тези съобщения са верни, това би била третата поредна провалена процедура в два парламента след изтичане на мандата на предидущия титуляр през януари 2013 г. и Инспекторатът към Висшия съдебен съвет ще остане без ръководство вече повече от две години..."

Цялото писмо може да прочетете  т у к   или в прикачения документ.

 

Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,


Обръщаме се към Вас със загриженост поради липсата на своевременна реакция на разпространените в публичното пространство данни за осъществени опити за нелегитимно въздействие върху органи на съдебната власт по повод на осъществяване на техните функции. Информация в тази насока беше изнесена преди няколко дни от председателя на Софийски апелативен съд пред представители на медиите. В рамките на дадена от него пресконференция същият административен ръководител е разказал за проведени срещи с него от страна на адвокати, които в качеството си на „посредници“ са поискали той да осъществи намеса по отношение на съдебните състави, разглеждащи конкретни дела, така че да бъдат решени по определен начин. В един от случаите осъществяването на такава неправомерна намеса е била обвързана и с избирането му за втори мандат като ръководител на съда...

Цялото писмо на Съюза на съдиите в България може да прочетете   т у к   или в прикачения документ

"Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,
Уважаема госпожо Златанова,

Повод за нашето обръщение е решението на ВСС от 27.03.2014г., с което на съдия Мирослава Тодорова беше наложено дисциплинарно наказание понижаване в длъжност съдия в Софийски районен съд за срок от две години. Без да обсъждаме законносъобразността на това решение, доколкото компетентен да се произнесе по нея е Върховният административен съд, считаме, че начинът на вземането му за пореден път поставя под съмнение способността на Висшия съдебен съвет да упражнява своите правомощия по защита на независимостта на съдебната власт и осигуряване на нейното ефективно управление..."

Цялото обръщение можете да прочетете    т у к    или в прикачения документ.

      "Управителният съвет на Съюза на съдиите в България категорично осъжда поредния случай на груба намеса в работата на съда и уронване на авторитета му чрез непремерени и необосновани изказвания на ръководител на парламентарно представена политическа сила. Намираме за абсолютно недопустимо от парламентарната трибуна да се коментира правилността на съдебни актове, каквито са невлязла в сила първоинстанционна присъда и окончателно определение, решаващо въпроса за мярката за неотклонение на подсъдим по същото висящо дело.
    Принципите на правовата държава и разделението на властите изключват възможността, представители на законодателната власт и политически фигури да се произнасят по въпроси, които са от изключителната компетентност на съда..."

Целия текст на писмото можете да прочетете   т у к   или в прикачения документ.

Страница 10 от 19