Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

Писмо във връзка с интервю на министър Дянков в предаването "Здравей България" на Нова телевизия от 07.12.12г.

Пълният текст на писмото може да изтеглите от  т  у  к

УС на ССБ изпрати писмо с "... с апел към ВСС да предостави на магистратската общност информация, която да бъде и обществено достъпна, по неотложни финансови въпроси".

Пълният текст на писмото може да изтеглите от  т  у  к

 

УС на ССБ изпрати следното становище до ВСС относно въпросите във връзка с т.нар. "случай Марковска". В становището са посочени предложенията на ССБ, свързани с отстояване на независимостта на българския съд.

Пълният текст на становището - български вариант може да изтеглите от   т  у  к

Пълният текст на становището - английски вариант може да изтеглите от   т  у  к

 

Съюзът на съдиите в България изразява сериозното си безпокойство във връзка с нападението срещу съдия Мариян Марков. Всяко неправомерно посегателство върху човешка личност следва да бъде разследвано и наказано. Когато обаче обект на нападение е съдия, това изисква особено внимателно изясняване на причините за престъплението. И то не защото съдиите са привилегирована каста, а защото не следва да се забравя, че върху тях именно в качеството им на съдии може да се въздейства и чрез физически посегателства.
 
Ефективното и бързо разследване на този случай ще бъде гаранция, че българските съдии могат да изпълняват функциите си спокойно, да работят без опасения от насилие, подчинявайки се единствено на закона. 
 
От името на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България 
Мирослава Тодорова - Председател
УС на ССБ пожела ползотворен мандат на членовете на ВСС и се обърна към тях с искане за отношение по следните актуални теми:
 
1. Защита на независимостта на съдебната власт
2. Оценка на магистратския труд и процедура за повишване
3. Пътните разходи на магистратите, които живеят и работят в различни населени места
 
Пълният текст на писмото може да изтеглите от   т  у  к

ЗА ЗАЩИТА НА ДОСТОЙНСТВОТО НА СЪДИЙСКАТА ПРОФЕСИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕАЛНА СЪДЕБНА РЕФОРМА ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНА МОБИЛИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И С ПОДКРЕПАТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Пълният текст на платформата може да изтеглите от  т  у  к

Седемте граждански организации, които на 24.07.12 предложиха кандидати за ВСС изпратиха писмо до НС, в което се казва: "...организациите на гражданското общество ще задават въпроси – както към кандидатите, така и към подкрепилите ги народни представители, ще събират и предоставят информация в структуриран вид, ще организират свои изслушвания, а накрая ще оповестим своята оценка за качеството на проведената процедура".

Пълният текст на писмото можете да видите в прикачения документ.

С отворено писмо граждански организации препоръчаха шестима кандидати за ВСС от квотата на Народното събрание. Писмото е от името на Институтът за развитие на публичната среда, Асоциацията за Европейска интеграция и човешки права, Български адвокати за правата на човека, РискМонитор, Съюзът на съдиите в България, Центърът за либерални стратегии и Националната мрежа за гражданско наблюдение на съда. 
 
Като мотив за кандидатурите се посочва, че това са почтени хора, с активна професионална и гражданска позиция.
 
Пълният текст на писмото можете да видите в прикачения документ.
Страница 13 от 20