Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Присъединяваме се към изразеното недоволство от решението на ВСС за дисциплинарно уволнение на съдия Мирослава Тодорова. 

Изразяваме принципната си позиция, че е недопустимо магистратите да бъдат уволнявани за просрочени актове при липсата на утвърдени критерии за натовареност и ясни стандарти за понятието „разумен срок за произнасяне”. 
Изказваме недоволство и от критериите и начина на започване и провеждане на дисциплинарните производства, свързани с липсата на достатъчно прозрачност, обективност, състезателност и мотивираност на дисциплинарните актове. Липсата на единство у дисциплинарната практика категорично поражда съмнения в обективността на наложените наказания и създава чувство за прилагането на двойни стандарти по отношение на магистратите. 

Даваме висока оценка за работата на съдия Тодорова като председател на Съюза на съдиите в България и като магистрат с ясна и открита позиция по проблемите на съдебната система. 


СЪДИИ ОТ РС-ВРАЦА

11 съдии от Районен съд Шумен, 11 съдии от Разградски съдебен район и съдии от Районен съд Исперих се присъединиха към протеста срещу дисциплинарното уволнение на съдия Мирослава Тодорова.

Декларацията на съдиите от Районен съд Шумен можете да изтеглите от  т у к

Декларацията на съдиите от Разградски съдебен район можете да изтеглите от  т у к

Декларация на съдиите от Районен съд Исперих можете да изтеглите от  т у к

 

Столичната адвокатура също застана с декларация зад съдия Мирослава Тодорова и срещу решението на Висшия съдебен съвет (ВСС) за нейното уволнение. Декларацията на Софийската адвокатска колегия (САК) е подписана от адвокат Петър Китанов, в качеството му на председател на САК. 
"САК застава на позицията, че формализма на ВСС в този конкретен случай най-малко е в помощ на съдебната система и организацията в работата на българския съдия. Висшият съдебен съвет (ВСС) е призван да създава условия за проява на професионализма, безпристрастието и необремената правна мисъл на българския съдия. Наместо това с акта на налагането на най-тежкото наказание – уволнение към съдия Мирослава Тодорова, дръзнала да споделя и да се бори за своята независимост – ВСС не само създава предпоставки за никому непомагащите хаос и безпринципност в системата, но и предава - за пореден път - доверието на обществото, което му е възложило мисията да създава условия за предотвратяване на подобни нарушения, а не да налага показни наказания на работещите и мислещи хора от съдебната система",пише в острата декларация. 

Адвокат Китанов допълва, че САК подкрепя независимостта на съдиите и се противопоставя на безпринципността и административното вмешателство в тяхната работа. 

"САК апелира за създаване на условия за спокойна от административно вмешателство и битови неудобства дейност по правораздаване, чиято единствена задача да бъде обективност, независимост и професионализъм. Единствено тогава изискванията към българския съдия могат да бъдат безкомпромисно високи, очакванията на обществото – големи, а моралната и професионална отговорност на съдията – безкрайна", се казва в декларацията.

Протестът на съдиите в бургаския съдебен район срещу дисциплинарното уволнение на Тодорова е подписано от 48 съдии от районните съдилища на Бургас и Несебър, Бургаския окръжен съд и Административен съд-Бургас 

Дванайсет техни колеги от съдебния район на Смолянския окръжен съд изпратиха отделно становище в подкрепа на съдия Тодорова и в подкрепа на становището на Съюза на съдиите в България.

Във връзка с предизвикалото вълнение сред магистратите и широката общественост решение на Висшия съдебен съвет от 12.07.2012 г. да наложи на съдия Мирослава Тодорова – председател на Съюза на съдиите в България, най-тежкото предвидено по закон дисциплинарно наказание – уволнение, Управителният съвет на АПБ намира за свой неотменен ангажимент да заяви позицията си. 

Без съмнение нарушаването на правилата в работата на всеки магистрат, особено когато е довело до препятстване възможността делото да се разгледа по същество от сезираната по-висока съдебна инстанция, заслужава да бъде предмет на дисциплинарно производство. Магистратите не са недосегаеми и неподвластни на формални правила. Те дължат на обществото отчетност и спазването на най-висок стандарт на законосъобразно поведение в работата си. 

Справедливият финал на едно дисциплинарно производство обаче е този, който отчита всички релевантни обстоятелства и израз на последователна и предсказуема позиция на наказващия орган. От решението на Висшия съдебен съвет се очаква да бъде съобразено с конкретната натовареност на магистрата и на органа на съдебна власт, с качеството на неговата работа, с практиката на Върховния административен съд по жалби срещу наложени дисциплинарни наказания, и – преди всичко – да предлага равна мяра за всички. 

До момента ВСС не е изложил публично убедителни доводи в полза на налагането на най-тежкото дисциплинарно наказания на съдия Мирослава Тодорова. Според АПБ отсъстват и примери в досегашната дисциплинарна практика на ВСС, които да показват, че спрямо съдия Тодорова законът е приложен със същата строгост, с която са разглеждани други случаи на неспазване на сроковете за изготвяне на мотиви към съдебни актове. Това ни кара да мислим, че наложеното наказание е несъразмерно тежко. 
Изпълнението му би довело до това, съдебната система да се лиши от доказан професионалист, а магистратската гилдия да бъде напусната от ярък и влиятелен свой представител. 

Познаваме съдия Мирослава Тодорова като председател на Съюза на съдиите в България. Не винаги сме били на еднакви позиции по важни въпроси на съдебната реформа, но нейните лишени от конформизъм и убедителни изяви в защита на независимостта на съдебната система и разделението на властите са заслужили отдавна нашия респект. 

Затова се чувстваме длъжни да споделим своята тревога и загриженост от това, че с решението си от 12.07.2012 г. ВСС е уволнил дисциплинарно не един от най-грешните, а един от най-активните по отношение на съдебната реформа съдии. 

София, 
13.07.2012 г. 

За Управителния съвет на АПБ 
Камен Михов, Председател на АПБ

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) подкрепя справедливите протести на съдиите" - това се казва в декларацията на ВАдС до медиите. Изтъква се, че освобождаването от длъжност на съдия Мирослава Тодорова, без да бъде изслушана от ВСС, е грубо погазване на закона и на принципите на справедливия процес.
"На фона на неясната и противоречива дисциплинарна практика наложеното драстично наказание е извънредно смущаващо, предвид и на обстоятелството, че съдия Тодорова е един от най-изявените критици на статуквото и на дейността на Висшия съдебен съвет. От изключително обществено значение е и фактът, че председателят на Съюза на съдиите е отстранен в момент, когато в цялата страна се провеждат събрания на съдилищата за избор на делегати и за номинации за бъдещия Висш съдебен съвет.

Висшият адвокатски съвет още веднъж заявява, че подкрепя усилията на Съюза на съдиите за провеждането на същинска съдебна реформа и за отстояването на независимостта на съда", се казва още в декларацията на Висшия адвокатски съвет, която е подписана от заместник-председателите Йордан Школагерски и Хари Хараламбиев. 

Отделно и 10 неправителствени организации, които работят активно в областта на съдебната реформа изразиха възмущение от решението на ВСС, което според тях е безпрецедентен акт, извършен в разгара на съдийските събрания за излъчване на номинации за новия ВСС, като поредната политическа поръчка, която в последните месеци на своя мандат ВСС изпълнява в угода на управляващите. 
Според подписалите се НПО разправата с председателката на Съюза на съдиите в България е един от най-сериозните удари срещу независимостта на съда от последните години и опит за сплашване на българските съдии. 
НПО се обръщат към президента, парламента и другите институции, както и към гражданското общество, с настояване да вземат активно отношение към този безпрецедентен репресивен акт на ВСС.

Д Е К Л А Р А Ц И Я от съдиите от Съдебен окръг - Монтана 

Ние съдиите от Съдебен окръг – Монтана с тази декларация искаме да изразим възмущението си от безпринципното решение на ВСС за дисциплинарното освобождаване от длъжност на съдия МИРОСЛАВА ТОДОРОВА. 

Зад решението на Съвета прозира безпринципност и тенденциозност, недопустими за кадровия орган на съдебната власт. Намираме, че налагането на най-тежкото дисциплинарно наказание погазва законните изисквания и прокарва субективни и безпринципни тенденции. 

Настояваме за въвеждане на ясни правила за атестиране, на еднакви критерии при провеждане на дисциплинарните производства и провеждане на добре обмислена и резултатна реформа на съдебната власт. 

Монтана
13 юли 2012 год. 

Аделина Троева - съдия в МОС
Костадин Живков- съдия в МОС
Аделина Тушева- съдия в МОС
Светла Станимирова- съдия в МОС
Таня Живкова- съдия в МОС
Диана Кузманова – председател на МОС
Красимир Семов – председател на РС -Монтана
Николина Еленкова- съдия в МОС
Маргарита Петкова- съдия в МОС
Петя Топалова – съдия в МРС
Милена Бранкова – зам. председател на МОС
Нина Каменова - председател на ЛРС
Боряна Александрова – съдия в ЛРС
Катя Цветанова – съдия в ЛРС
Олег Софрониев- съдия в МОС 
Елеонора Филипова – съдия в БРС
Наташа Николова - съдия в МРС 
Юлита Георгиева – председател на БРС
Наталия Лозанова – съдия в ЛРС 
Албена Миронова– съдия в ЛРС


Писмото, подписано от 48 съдии от Окръжен съд гр. Бургас, Административен съд гр. Бургас, Районен съд гр. Бургас и  Районен съд гр. Несебър може да изтеглите от  т  у  к

Страница 14 от 20