Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

УС на ССБ направи изявление по повод на проведения на 27.09.2009 г. мълчалив протест, организиран от синдиката на служителите на МВР и подписката, озаглавена “Невинен до доказване на противното”.

Изявлението може да прочетете   т  у  к  

 

 

Декларацията на УС на ССБ относно тревожните  проблеми на кадровата дейност

на ВСС може да прочетете    т  у  к

УС на ССБ излезе с открито писмо относно предстоящите избори за административни

ръководители на съдилища, което може да изтеглите  от    т   у   к

 

 УС на ССБ се обърна към всички членове на ВСС с писмо, което може

да прочетете   т   у   к

Пълният текст на становището на УС на ССБ до ВСС  може да

отворите  т  у  к

                                                                                          ДО
                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
                                                                                          НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ
                                                                                          В БЪЛГАРИЯ
 
 
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 
 
Бургаската секция на Съюза на съдиите в България подкрепя принципното становище, че изборите на административни ръководители в органите на съдебната власт следва да се провеждат по ясни правила, като се съобразяват критериите за професионализъм и управленски капацитет на кандидатите, както и тяхната репутация. В тази връзка считаме, че за председатели на съдилища следва да бъдат избирани съдии с доказана професионална компетентност, с добри административни умения и добра репутация, дипломатични и диалогични, способни твърдо и ефективно да отстояват независимостта на съдиите. 
 
 
От името на Бургаската секция на 
Съюза на съдиите в България
Яни Гайдурлиев – председател на 
Бургаската секция на ССБ
 
 
 

Становището на ВСС може да прочетете  т  у  к

Писмото от УС на ССБ до гражданското общество и неговите организации

може да прочетете    т   у   к

Страница 19 от 20