Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Становища на ССБ

"Уважаеми представители на законодателната и изпълнителната власт,

Наблюдаваме с тревога действията на парламентарно представените партии във връзка с внесения проект за изменения на Конституцията на Република България. Предлаганите промени целят да обезпечат осъществяването на действителна съдебната реформа. Необходимостта от такава формално не се отрича от нито една политическа сила. В противовес на декларативните позиции обаче е поведението на част от политическите субекти, от чието решение зависи провеждането на реформата. Притеснени сме от откровените политически пазарлъци и от опасността да рефлектират в пълна симулация и тотална подмяна на смисъла на реформата..."

Цялото писмо може да прочетете  т у к   или в прикачения документ.

Становище на Съюза на съдиите в България относно Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обявен на 29.06.2015 г.

Можете да прочетете  т у к   или в прикачения документ.

   "Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,

     Съсловната съдийска организация не може да остане безучастна към зачестилите безпринципни и непрозрачни решения на кадровия орган, превърнали се, за всеобщо разочарование, в тревожна тенденция. Многократно Съюзът на съдиите в България се е обръщал към Висшия съдебен съвет (в различните му състави) по повод незащитими от гледна точка на тяхната легитимност решения. С две от Вашите решения, взети на 30.04.2015 г. обаче беше демонстрирана липсата на каквато и да било чувствителност у мнозинството на съвета към възможните последствия за репутацията на колективния орган, както пред професионалната магистратска общност, така и пред обществото. Създаването и утвърждаването на  подобен „стандарт” на работа на ВСС пряко рефлектира върху вътрешната мотивация в самата професионална общност и руши доверието на гражданите, както в съвета, така и в съдебната система, като цяло..."

Цялото писмо може да прочетете   т у к   или в прикачения документ.

Публикуваме становището на Съюза на съдиите в България по съответствието на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), рег. № 554-01-34/13.02.2015 г., с Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), конституционната защита на основните права и заявените цели.

Становището може да откриете тук или в прикачения файл.

"Уважаеми господа народни представители, членове на Висшия съдебен съвет, г-н министър-председател, г-н министър на правосъдието,
Съюзът на съдиите в България, в качеството си на независима, доброволна, професионална организация, обединява съдиите и съдейства за защита на професионалните и социалните им интереси, като част от ефективните гаранции на независимостта на съдебната власт, за да бъде осигурено качествено и справедливо правосъдие. Поради това се обръщаме към Вас, за да изразим възмущението си от изразеното становище от министъра на финансите г-н Горанов на проведената на 26.02.2015 г. среща между него и членовете на Висшия съдебен съвет, което е поредната проява на трайно и целенасочено неглижиране от страна на законодателната, изпълнителната власт и от страна Висшия съдебен съвет на законоустановеното изискване за поддържане на точно съотношение между размера на възнагражденията на заетите лица в бюджетната сфера (администрацията) и съдиите, прокурорите и следователите (органи на съдебната власт)...."
 

Пълния текст на писмото може да прочетете   т у к   или в прикачения документ

"В последните дни отново сме свидетели на опити за намеса от страна на представители на политическата власт в работата на съдебната.
В свои изявления министър-председателят на Република България пред медиите препоръча на прокуратурата да повдигне обвинения на лица, свързани с т.нар. разработка “Червеите”, взе отношение по вината им и отговорността, която трябва да понесат.
В декларация, прочетена от трибуната на Народното събрание от името на парламентарната група на политическата партия ГЕРБ, се правят недопустими внушения, че правосъдните органи в България са „подопечни” на опозиционна политическа партия, че потвърдената на втора инстанция осъдителна присъда срещу г-н Цветан Цветанов е сравнима с присъдите на Народния съд. Подобна политическа проява на управляваща партия може да се схване като опит за въздействие върху върховната съдебна инстанция по висящ съдебен процес и за дискредитиране на независимостта на съда като базисна ценност на правовата държава..."

Цялото становище може да прочетете  т у к  или в прикачения документ.

Публикуваме СТАНОВИЩЕ на ССБ по конституционно дело № 13/2014 г., образувано на 4.XII.2014 г. по искане на тричленен състав на ВАС на основание чл. 150, ал. 2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 16, ал. 1, изр. 2 от ЗСВ.

Становището може до намерите тук или в прикачения файл.

Писмо от Съюза  на съдиите в България до членовете на Висшия съдебен съвет във връзка с изказването на г-жа Светла Петкова на 29.01.2015 по време на дискусията за избор на председател на ВКС.

Може да прочетете т у к  или в прикачения документ

Страница 9 от 20