Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Проекти

На 31 март-1 април 2017 г. в гр. Бургас и на 21-22 април в гр. София се проведоха семинари на тема "Добри практики по управление на съдилищата. Опитът на Нидерландия и новите положения в Закона за съдебната власт"
Семинарите бяха  насочени към председатели на съдилища, техни заместници и съдии, които проявяват интерес към темата за доброто администриране на дейността на съда.

Участие в семинара в Бургас взеха 28 съдии от апелативни, окръжни, районни и административни съдилища в Ардино, Бургас, Брезник, Варна, Нови Пазар, Разград, Русе, Сливен, София, Шумен и Ямбол, а на семинара в София - 33 съдии от апелативни, окръжни, районни и административни съдилища в Асеновград, Варна, Видин, Враца, Бургас, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Тетевен, Самоков, представители на ВСС, зам.министър на правосъдието.
Семинарът в София бе открит от г-н Лозан Панов, председател на Върховен касационен съд и  Н.Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия. Гост лектор  и на двата семинара беше г-н Берт Маан, бивш председател на Районен първоинстанционен съд в Цволе-Лелистад, Холандия. Лектори бяха и г-жа Капка Костова - съдия във ВКС, г-н Атанас Атанасов - съдия в СГС, г-н Мартин Граматиков - правен експерт, HiiL Innovating Justice
Програмата на семинарите включваше следните теми:
  • Лидерство в съдебната власт
  • Реорганизация на Софийския районен съд. Създаване на единна съдебна институция - българският опит
  • Иновации в съдебната власт
  • Управление на съдилищата, теория и практика
  • Въведение в законовите разпоредби относно съдийското самоуправление
  • Съдийско самоуправление, опитът на Холандия

На 1 март 2017 г. се проведе среща, на която бе представено изследването на социолога Живко Георгиев на тема "Ролята на районните съдилища в живота на местните общности". Изследването бе проведено в районните съдилища в Дулово, Царево, Девин, Берковица, Пирдоп и Луковит в периода септември-октомври 2016 г.  по поръчка на ССБ.
След представянето на изследването се проведе дискусия в светлината на актуалната тема за това необходима ли е реорганизация на съдебната карта и в каква насока тя следва да се реализира.
Участие в дискусията взеха съдии от районни и окръжни съдилища в страната, Върховен касационен съд, Върховен административен съд, Софийски градски съд, членове на Висшия съдебен съвет, представители на Министрество на правосъдието, съсловни и неправителствени организации.

Може да прочетете  социологическото изследване  т у к

 

Срещата се организира от Съюза на съдиите в България в изпълнение на проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ" с с подкрепата на Фондация Америка за България

На 13.02.2017 г. съдия Вероника Бозова заедно с  деца от 7 клас от СУ "Козма Тричков" гр. Враца посети ОДМВР Враца. Там учениците се запознаха със системата за приемане на сигнал от тел.112, видяха как се обработва сигнала и бе обсъдено как и към кого да се обърнат за съдействие в различни ситуации.
Беше им  показана и химическата лаборатория, в която се обработват наркотични вещества, обсъдени бяха различните видове наркотични вещества, начините за разпознаването им и  рисковете от зависимост при употребата им.
Учениците се запознаха с оръжейната колекция в ОДМВР Враца - с различните видове оръжия и наказателната отговорност, която носят във връзка с оръжията като им бе обяснено, че държането и придобиването на оръжие се извършва при специален разрешителен режим.
На групата бе показано и как се разпознават подправени парични знаци и документи със съответната апаратура.
На желаещите бе снета дактилоскопия и на цялата група се разясни спецификата на дактилоскопния отпечатък и това какво значение има той за разследващите органи.

Съюзът на съдиите в България организира благотворителна изложба с рисунки на деца от VI и VII клас на 139 СОУ "Захарий Круша" с ръководител г-н Веселин Стоянов. Изложбата се проведе на 14 и 15 декември 2016 г. в централното фоайе на Съдебната палата. Децата дариха приходите от картините на Дом за медико социални грижи за деца "Св. Иван Рилски", София.

    

    

 Събитието се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България

График на планирани срещи и симулирани наказателни процеси с деца за м. октомври-декември 2016 година
   
Дата  Училище/град Клас Съдия
28.10.16    НУ "инж. Вълков", Луковит       Нели Куцкова, Владимир Вълков
     ОУ "Христо Ботев", с. Румянцево       Нели Куцкова, Владимир Вълков
16.11.16    СУ "Козма Тричков", Враца       Вероника Бозова
18.11.16    НУ "инж. Вълков", Луковит       Нели Куцкова, Владимир Вълков
 

   ОУ "Христо Ботев", с. Румянцево

   3     Нели Куцкова, Владимир Вълков
     симулиран процес    
21.11.16    СОУ "Братя Каназиреви", Разлог       Яна Димитрова, Петър Христов
28.11.16    СОУ "Братя Каназиреви", Разлог       Яна Димитрова
02.12.16    НУ "инж. Вълков", Луковит       Нели Куцкова, Владимир Вълков
     ОУ "Христо Ботев", с. Румянцево       Нели Куцкова, Владимир Вълков
06.12.16    СОУ "Димчо Дебелянов"   5,6     Диана Стоянова
08.12.16    СУ "Козма Тричков", Враца       Вероника Бозова
09.12.16    СОУ "Братя Каназиреви", Разлог       Яна Димитров, Петър Христов
13.12.16    СОУ "Иван Вазов", Варна       Ивелина Владова, Диана
          Стоянова, Деница Славова
14-16.12    139 СОУ "Захарий Круша", София       Весислава Иванова, Таня
     благотворителна изложба-базар       Маринова, Калина Анастасова
15.12.16    СОУ "Братя Каназиреви", Разлог       Яна Димитрова, Петър Христов

 

На 17 септември в гр. Варна ще се проведе работна среща, която ще протече при следната предварителна
 
ПРОГРАМА
 
1. Обобщение на извършените до момента дейности по проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България“
Иван Брегов, координатор на проекта    
2. Обсъждане на стратегическите насоки за развитие на ССБ в периода 2016 – 2019 г. в контекста на изготвянето на нов Стратегически план
Дискусия между членовете на ССБ
3. Правната рамка за функциониране на професионалните магистратски организации – дискусия за законодателната уредба в Холандия и България
Лектор: съдия Естер де Рой, член на управата на съда в Амстердам
4. Управлението на районния съд. Организация на съдебните служби
Лектор: съдия Галина Николова, Районен съд-Нови пазар, председател на съда в периода 1998 – 2015 г.
5. Административно управление на съдилищата. Ролята на управленския екип и общото събрание на съдиите. Холандският пример
Лектор: съдия Естер де Рой, член на управата на съда в Амстердам
6. Участието на съдиите в създаването на необходимата регулация за добро функциониране на съда. Примерът на Софийски градски съд   
Лектор: Десислава Попколева, заместник – председател на СГС
7. Инструменти за администрирането на дейността на съдилищата: Новото разпределение на делата по сложност. Персоналната норма за натовареност.
Лектор: съдия Екатерина Николова, Районен съд-Благоевград, председател на съда в периода 2010 – 2015 г.
8. Новите правомощия на общите събрания на съдиите съгласно последните изменения на Закона за съдебната власт
Лектор: Атанас Атанасов, Председател на УС на Съюза на съдиите в България
9. Участието на съдиите в управлението на съдебната власт. Съдебната реформа в Румъния – успешните стъпки през последните 10 години.
Лектор: Данилет Кристи, член на Върховния съвет на магистратите на Румъния
 
Срещата се организира от Съюза на съдиите в България и е в изпълнение на  проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”, финансиран от Министерство на външните работи на Кралство Холандия
На 22.06.2016 г.  бе проведен  симулиран наказателен процес с ученици от 10 и 11клас на СОУ "Васил Левски" гр. Нови Пазар на тема "Кражба".
Процесът, който се подготви със съдействието на адв. Георги Каменов, беше заключителна стъпка от активната работа с децата през цялата учебна година, проведена от Галина Иванова - съдия в Районен съд  Нови Пазар.
Преди провеждане на процеса в продължение на много срещи децата бяха запознавани с основни права и задължения, конституционни разпоредби на основните права и задължения на гражданите, организация на държавното управление, работа по превенция, запознаване с основни закони в областта на младежкото правосъдие. Основните теми, по които се дискутираше бяха  хулиганство (спортно, общо, дребно и по чл. 325 от НК), унищожаване и повреждане на чужди движими вещи, престъпления против собствеността, клевета, обида, детско насилие, домашно насилие, трафик на хора, проституция, запознаване с организацията на съдебната власт, органи на съдебната власт, запознаване с процесуалните закони, права и задължения на страните, работа на съда, прокуратурата и разследващите органи от МВР.
По повод Денят за превенция на детския труд - 12 юни,  учениците бяха запознати с трудовите им права. Беше обсъдена и темата за ранното сключване на бракове в някои общности, както и за последиците от това, бяха проведени разпитите по дело за престъпление по чл. 177 от НК. Срещите преминаваха с представяне на много нагледни материали.
 
Процесът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България
 
         
 
      
    На 15.06.2016 г. в Районен съд Разлог се проведоха симулирани съдебни процеси на тема "Наркотици и нанасяне на телесна повреда по хулигански подбуди" и "Нанасяне на тежка телесна повреда". Участваха ученици от осми клас на СОУ „Братя Каназиреви“, гр. Разлог.
    В рамките на проекта учениците сами избраха ролите,  в които ще участват и подготвиха представянето си с помощта на прокурор Костадин Чилев от Районна прокуратура - Разлог, съдия Румяна Запрянова и съдия Яна Димитрова от Районен съд - Разлог.
    Целта на процесите бе повишаване на информираността на децата за ролята на съда при формиране на представата им за справедливост и запознаване с работата на съда, прокуратурата и разследващите органи.
 
Процесите се организираха от Съюза на съдиите в България и се проведоха по проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"  с подкрепата на Фондация Америка за България
 
     
 
      
Страница 1 от 4