Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Новини

Уважаеми колеги, публикувани са следните материали в сайта "Съдебно право":

1. "Българското законодателно развитие относно правната сила на общите съдебни актове", автор Ангел Шопов - Пловдивски университет, Юридически факултет;

2. "Организация на съдебната система и статут на съдиите в Кралство Нидерландия", автор Аглика Адамова - съдия във Върховния административен съд;

3. "Относно принципа за непосредствено действие на разпоредбите на Българската конституция от 1991 г.", автор проф. Росен Ташев.

 

През 2015 г. за шеста по ред година се проведе Национален конкурс за студентски научни съчинения, организиран от Студентско сдружение „Гражданско и търговско право“ и Кръжока по гражданско право и търговско право към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, който се подкрепя от издателствата „Сиби“ и „Сиела“. Съорганизатор на състезанието от тази година е и Съюзът на съдиите в България, който ежегодно връчва специална награда за най-добра статия. Със свои разработки в състезанието се включиха 18 студенти по право от 5 юридически факултета в страната.

Повече информация може да намерите  т у к

 

Уважаеми колеги,
 
Съюзът на съдиите в България, съвместно с Американското посолство, организират на 26.10.2015 г. (понеделник) среща-дискусия на тема „Домашно насилие: американският опит за реакция на институциите“
Представяне на основните въпроси ще направи лейтенант Скот Дженкинс. От 1995 г. той е обучител в Националната обучителна програма на Минесота (САЩ). Лейтенант Дженкинс е специалист в областта на половобазираното насилие и е провеждал обучения на полицаи, адвокати, прокурори, пробационни служители, съдии и други практикуващи в областта професионалисти, по въпросите на най-добрите практики за противодействие на домашното насилие. Работил е по различни проекти с организации за защита на женски права в Сърбия и Румъния, както и с Адвокати за правата на човека – в България, Литва и Латвия.
Специфичната подготовка на лейтенант Дженкинс се базира на използвания модел в гр. Дълът (САЩ) за координиран отговор на общността, поведението на разследващите полицаи, оценка на застрашаващото поведение, признаване и документиране на риска.
Срещата ще се проведе на 26.10.2015 г., от 13:30 ч. в Конферентната зала на Съдебната палата в гр. София.
Представянето ще бъде на английски език, като е осигурен и симултанен превод.
Моля, при интерес за участие в дискусията, да заявите своето желание до 25.10.2015 г. на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..">.
 
 Текста на поканата можете да намерите и тук

Уважаеми колеги,

Посолството на Великобритания в България, Институт "Отворено общество - София" и Фондация Америка за България имат удоволствието да Ви поканят на публична лекция на проф. Дейвид Карпентър, последвана от дискусия.

Събитието ще се състои на 23 октомври 2015 г. от 15:00 до 17:30 часа в зала 272 на Софийски университет "Климент Охридски" и е на тема "Историческото значение на Магна Харта".

В рамките на събитието ще бъдат обявени и победителите от състезанието за студентски реферати и научни статии по същата тема, организирано от Институт "Отворено общество - София".

Официалната покана с допълнителна информация може да видите т у к   или в прикачения документ.

Уважаеми колеги,

Във връзка с предстоящото годишно общо отчетно изборно събрание на Съюза на съдиите в България, което ще се проведе на 13-15 ноември 2015 г., и т. 4 от дневния ред „Избор на нов Управителен съвет“, Ви уведомяваме, че можете да правите предложения на кандидатури за членове на Управителния съвет.

Съгласно устава на ССБ изискванията към кандидатите са следните:
-        Член на УС може да бъде всеки, който е член на Съюза повече от две години и има значим принос за постигане на неговите цели,
-        Член на Управителния съвет не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата.

Номинациите си можете да изпращате до 9 ноември 2015г. на електронния ни адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес гр. София 1000, ул. Пиротска No 7, ет. 5.

С цел запознаване с кандидатите и вземане на информирано решение от страна на всеки член на ССБ списъкът на получените кандидатури ще бъде публикуван на настоящия сайт.

Номинации могат да бъдат предлагани и на самото общо събрание.

Публикуваме статията „Качество или количество? Преосмисляне на ролята на върховните юрисдикции в Централна Европа” на професор Михал Бобек, който беше номиниран от Република Чехия за поста на генерален адвокат към Съда на Европейския съюз и беше назначен на 15 юни 2015 г. за мандат до 6 октомври 2021 г.
 
Може да намерите в сайта "Съдебно право"
Регистрация за участие в събранието през сайта на Съюза: "Членове-Регистрация за ОС"
Срок за регистрация: 30 октомври 2015 г.

 

Уважаеми колеги,

Годишното общо отчетно изборно събрание на Съюза на съдиите в България за 2015 г. ще се проведе на 13-15 ноември 2015 г. в гр. Пловдив, хотел Новотел Пловдив при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:

1. Делови и финансов отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през периода октомври 2014-октомври 2015 и тригодишния период на работа на този УС - съдия  Борислав Белазелков - председател на УС на ССБ;

2. Доклад на Контролния съвет - съдия Николай Гунчев - председател на КС на ССБ;

3. Приемане на отчета на УС и освобождаването му от отговорност;

4. Избор на нов Управителен съвет и нов Контролен съвет;

5. "Развод, родителска отговорност и наследяване с международен елемент"
Лектор: д-р Боряна Мусева, главен асистент по международно частно право в Софийски университет "Св. Климент Охридски"; адвокат към Софийска адвокатска колегия;

 

6. "Конституционен статус на съдиите в Кралство Нидерландия. Синдикална дейност на Съюза на съдебната власт в Кралство Нидерландия"
Лектор: г-н Саша Дален Гилхюс - изпълнителен директор на Съюз на съдебната власт в Кралство Нидерландия;

7. Презентация за правомощията на Върховния съд на Кралство Нидерландия за уеднаквяване на съдебната практика. Процедура за избор на върховните съдии в Кралство Нидерландия. Кариерно развитие на съдиите.

Подробна програма и информация може да намерите  т у к  или в прикачения документ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Константин Кунчев, младши съдия във Видинския окръжен съд,  представя акценти в работата на проф. Таджер, които са само една частица от тезите и произведенията в цялото му научно наследство.

Може да намерите в сайта "Съдебно право"

Страница 8 от 21