Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Новини

Статия от проф. Витали Таджер, публикувана за първи път в сп. "Правна мисъл", 1978, No. 1, стр. 66-76.

Може да намерите в сайта "Съдебно право"

Публикуваме заявление на Алеко Константинов до министъра на правосъдието от 4 юни 1886 г. за проблема с натовареността му като прокурор при Софийския окръжен съд.

Целия материал може да намерите в сайта "Съдебно право"

Публикуваме материал от доц. д.и.н. Евгени Благоев Йочев, посветен на учредяването и дейността на Съюза на българските съдии по време на управлението на БЗНС (1919-1923г.)

Целия текст можете да намерите в сайта "Съдебно право"

Публикуваме текст на академик Стефан Павлов, който представлява подбор на части от неговата основополагаща монография "Осигуряване на гражданите право на защита в наказателния процес на НРБ". Трудът на академик Павлов е издаден през 1986 г., но независимо от промените в законодателството, е запазил изцяло своята актуалност и значение за наказателнопроцесуалната ни теория и практика. Принципът на осигуряване на гражданите право на защита има широк обхват и стои в основата на модерните наказателнопроцесуални системи. В този смисъл задълбоченото изследване на академик Павлов не само не е загубило своята актуалност, но няма и аналог в съвременната българска наказателнопроцесуална теория и може да служи като ценен източник на идеи за развитието на основните институти на наказателния процес.

Целия текст можете да намерите в сайта "Съдебно право"

Публикуваме материал относно подготовката и приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на съдилищата от 1941 г. Законът е показателен за разминаването между личните и теоретични виждания и оценки за същността и значението на несменяемостта на съдиите и политически обоснованите практически действия в тази посока на министъра на правосъдието В. Митаков. Автор доц. д.и.н. Евгени Благоев Йочев.

Целия материал можете да откриете на сайта "Съдебно право"

Уважаеми колеги,

Общото годишно отчетно-изборно събрание на Съюза на съдиите в България ще се проведе на 13-14 ноември 2015 г. в Новотел Пловдив, гр. Пловдив.

Регистрация за събранието ще се извършва през сайта на Съюза в периода 1-30 октомври 2015 г.

Публикуваме статията "Несменяемостта на съдиите като конституционен принцип" от В.Н. Митаков. Статията може да откриете на сайта "Съдебно право".

Представяме Ви новата рубрика на „Съдебно право“, в която ще откриете всички важни устройствени, организационни и процесуални нормативни актове за съдебната власт от 1880 г. досега. Надяваме се, че заедно с научните разработки, статиите, международноправните актове и селекцията на решенията на Конституционния съд и Върховния административен съд, рубриката „Съдоустройствени и процесуални нормативни актове (1880-2015)“ ще допринесе за съхраняване на институционалната памет, ще улесни правоприлагането и ще способства за изграждане на детайлната картина за развитието на съдебната власт у нас.

 

Страница 9 от 21