Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
19 Окт 2013

Правото на убежище и наказателната отговорност

Прочетена 1247 пъти

На 18 октомври 2013г. в Конферентната зала на Съдебната палата се проведе семинар на тема "Правото на убежище и наказателната отговорност".

Гост на семинара бе г-н Субаш Уости - Съветник по закрилата към ВКБООН.

Участници в семинара бяха съдия Павлина Панова, председател на Наказателна колегия на ВКС, съдиите и прокурорите от районните съдилища и прокуратури в гр. Елхово, гр. Свиленград, гр. Малко Търново, гр. Ямбол,  гр. Тополовград, гр. Средец, прокурори и съдии от съответните второинстанционни окръжни прокуратури и окръжни съдилища.

Бе проведена професионална дискусия по следните теми: 

- Съдържание на правото на убежище. Международноправни стандарти - водещ дискусията Илиана Савова - директор на програмата за правна защита на бежанци и мигранти, БХК;
- Предпоставки за отпадане на наказумостта по чл. 279, ал. 5 НК – водещи дискусията съдия Мирослава Тодорова (СГС) и прокурор Сава Петров (ВКП);
- Особености при доказването на предпоставките за отпадане на наказуемостта по чл. 279, ал. 5 НК – водеща дискусията съдия Весислава Иванова (СГС) и прокурор Виктор Тарчев (СРП);
- Придобиване на статут на бежанец и отношението на административната процедура към наказателната отговорност по чл. 279 НК – водещи дискусията съдиите Милена Славейкова (АССГ) и Мирослава Тодорова

Програмата на семинара може да прочетете в прикачения файл.

 

Семинарът бе организиран от Съюза на съдиите в България и Асоциацията на прокурорите в България
с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество"