Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Съдебна реформа

"Фондация „Български адвокати за правата на човека“  подкрепя  позицията, изразена от Съюза на съдиите в България в отвореното му писмо до Европейската комисия във връзка с Механизма за сътрудничество и проверка.
    Като правозащитна организация с почти четвъртвековна дейност в сферата на правата на човека, отстояваща принципите на правовата държава,   сме силно обезпокоени от безпардонната и груба намеса на българския министър-председател в работата на Висшия съдебен съвет.Самото му  явяване му на заседанието на ВСС е проява на явно неуважение към съдебната власт в България и  разделението на властите.
    Същевременно събитията от 14 януари 2016 г. извадиха на показ нелицеприятни прояви на зависимост на отделни членове на Висшия съдебен съвет от изпълнителната  власт и явната им съпротива да се установи по един прозрачен и обективен начин истината около магистрати, замесени в скандални разговори, от които прозират корупционни схеми и прояви. Министър-председателят си позволи да отправи груби и неоснователни нападки към председателя на Върховния касационен съд, като демонстрира превратно разбиране на принципите на правовата държава и парламентарната демокрация. Припомняме, че провеждането на периодични избори е само един от елементите на демократичното управление и че съществуването на независим и безпристрастен съд, способен да гарантира върховенството на закона и да защити гражданите от произвол, включително и от страна на тези, които – по думите на г-н Борисов - „бият на избори и управляват“, е без алтернатива в едно демократично общество..."

Цялата декларация може да прочетете   т у к

СТАНОВИЩЕ на секцията на ССБ в гр. Разград за необходимостта от действителна съдебна реформа:

"...Усещането за недостиг на справедливост у българското общество, следва да бъде преодоляно чрез гаранции, че съдът е в състояние да правораздава само и единствено в подчинение на закона и съобразно фактите по делата.
    Действителни усилия от българския политически елит, насочени към създаване на подобни гаранции, не разпознаваме и понастоящем. А необходимостта от такива не бива да бъде омаловажавана. Защото само посредством тях могат да бъдат създадени реални механизми за борба срещу корупцията във всяка една от трите власти..."

ОБРЪЩЕНИЕ на съдии от Административен съд Варна:

"...Никой не може да въздейства на свободната воля, когато я има. Но за тази воля трябва да бъде създадена възможно най-подходящата среда и това е наш дълг, не само към обществото, но и към бъдещите поколения..."

ОТВОРЕНО ПИСМО от съдии в Окръжен и Районен съд Враца:

"... Искаме да кажем "не"  на насадената на обществеността презумция, че  съдиите са корумпирани, ерго престъпници, искаме да не се представят като правило изключенията, защото болшинството от хората, работещи в системата, са почтени и достойни юристи, за които правораздаването не е професия, а призвание. Приетите конституционни промени не създават гаранции, а акумулират зависсимости, срещу които изразяваме категоричната си нетърпимост..."

 

 

Писмо-подкрепа от Холандския съюз на съдебната власт

"Скъпи колеги,
   Запознахме се с вашето отворено писмо във връзка с конституционната реформа, отнасяща се до съдебната система.
   Бихме искали да ви уверим в нашата подкрепа за усилията ви към насърчаване на върховенството на закона във вашата правна система, тъй като върховенството на закона представлява един от съществените елементи на демократичното общество, както и една от основните ценности на страните-членки на Европейския съюз. Осигуряване спазването на върховенството на закона е в основата на съдебното сътрудничество в Европейския съюз. Вашите усилия в тази област са в интерес не само на българския народ, но засягат пряко и съдилищата в други държави-членки. Ние сме съпричастни към вашите усилия да накарате българският народ да осъзнае изключителното значение на независимостта на съдебната система и абсолютната необходимост от прилагане на върховенството на закона.
   Ако можем да съдействаме по някакъв начин, моля да ни информирате.

Искрено Ваша,
От името на Борда на Холандския съюз на съдебната власт"

Оригиналното писмо на английски език може да прочетете   т у к

Висшият адвокатски съвет твърдо отстоява необходимостта и активно участва в процесите по извършване на цялостна и ефективна реформа на съдебната власт в Република България.
          Поради тази своя трайна позиция Висшият адвокатски съвет подкрепя усилията и на другите професионални общности, както и на българските съдии за отхвърляне на всякакви вмешателства в дейността на независимата съдебна власт. Тези вмешателства подкопават професионализма и почтеността в работата на съда.
          Като конституционно призвани да отстояват и защитават свободите, правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица, българските адвокати считат, че само независим съд, воден единствено от закона и морала, е в състояние да въздаде предвидимо, ефективно и справедливо правосъдие. Без достойни съдии добрите закони са нищо!

София, 18.12.2015 г.                                                ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Подкрепа за действията на съдиите от последните дни от Негово превъзходителство посланика на Кралство Нидерландия в България г-н Том ван Оорсхот
16 декември 2015 г. е обявен за ден на отворените врати в следните съдилища, където ще се проведат срещи - дискусии с граждани, представители на други юридически професии и преподаватели по специалност право за обсъждане на практическата значимост на законодателните промени в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт за укрепването на авторитета на съдебната власт и подобряването на дейността на съдилищата и прокуратурата:
 
Окръжен съд Благоевград - цял ден
Районен съд Благоевград - зала No. 3, 16:00 ч.
Враца - среща с граждани пред Съдебната плата, 17:00 ч.
Габрово (съвместно със съдии от Севлиево и Дряново) - Съдебна палата, 17:30 ч.
Районен съд Лом - Съдебна палата, зала No. 1, цял ден
Районен съд Луковит - Съдебна плата, зала No. 2, 16:00 ч.
Районен съд Нови Пазар - Съдебна палата, цял ден
Районен съд Разлог - сградата на читалище "15 септември 1903", 18:00 ч.
Окръжен съд Русе - Съдебна палата, 10:00-18:00 ч.
Районен съд Своге - Съдебна палата, 09:00-14:30 ч.
София - Съдебна палата, бул. Витоша 2, зала No. 5, 16:00 ч.
Софийски районен съд, бул. Цар Борис III No. 54, 16:00 ч.
Софийски районен съд, бул. Драган Цанков No. 6, зала 3А, ет. 1, 16:00 ч.
Окръжен съд Търговище - Съдебна палата, зала No. 5, 16:00 ч.
 
Информацията подлежи на обновяване
 

 

 

 

Подкрепа от холандската съдийска организация "Съдии за съдии"

Писмо от Съюза на съдебните заседатели (в регистрация), в което се казва: "...ние разбираме исканията на съдиите за спешна реформа, която всички знаем, че е безалтернативна. Обществото се нуждае от повишаване на доверието в съдебната система и във възможността й да гарантира равенство пред закона и справедливост. Ето защо ви подкрепяме в стремежа към независимо, честно, безпристрастно и справедливо правосъдие..."

Интервю на съдия Борислав Белазелков  https://www.youtube.com/watch?v=zPWIM-a4iPQ

Интервю на съдия Николай Гунчев  https://www.youtube.com/watch?v=fdwRB7ORMLY

Интервю на съдия Весислава Иванова  https://www.youtube.com/watch?v=XdRZynTMDt0

Интервю на съдия Диана Коледжикова и съдия Владимир Вълков  https://www.youtube.com/watch?v=CYZKWuCJPDI

Участие на съдия Емил Дечев в "Добро утро, България", ТВ7, 15.12.2015г.

Участие на съдия Яна Димитрова в "Тази сутрин", bTV, 15.12.2015г.

Участие на съдия Атанас Атанасов в Сутрешния блок на ТВ Bulgaria On Air, 15.12.2015г.

Участие на съдия Весислава Иванова, съдия Таня Маринова и съдия Стоян Мадин в предаването "Кой говори",  Дарик радио, 15.12.2015г.

Днес, 13 декември 2015 г. в град София, на основание чл. 32, ал. 3 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 29, ал. 2 от Устава на ССБ се проведе заседание на Управителния съвет на организацията при следния дневен ред:

1.    Изработване и приемане на стратегия за подкрепа на съдебната реформа чрез конкретни действия от страна на съдийската общност.

Присъстваха всички членове на УС, а именно:

1.    Весислава Иванова Иванова
2.    Атанас Стоилов Атанасов
3.    Иван Емилов Георгиев
4.    Йордан Минков Дамаскинов
5.    Николай Гунчев Гунчев
6.    Живко Стоянов Желев
7.    Стоян Димитров Мадин

Съгласно дневния ред Управителният съвет на Сдружението
 
РЕШИ С ЕДИНОДУШИЕ:

По т. 1.

Приема следната стратегия и конкретни действия в подкрепа на съдебната реформа:

1.    Приканва съдиите, независимо от това дали членуват в ССБ, от утре – 14 декември 2015 г. да изразят съпричастност към необходимостта от действителна съдебна реформа, като поставят върху тогите си знака на везната, олицетворящ справедливостта, съгласно приложено изображение /в размер. 4х4 см./,

2.    Призовава председателите на съдилищата в страната и съдиите да обявят национален ден на отворените врати в съда на 16 декември 2015 г. /сряда/ като организират в сградите на съдилищата срещи - дискусии с граждани, представители на други юридически професии и преподаватели по специалност право за обсъждане на практическата значимост на законодателните промени в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт за укрепването на авторитета на съдебната власт и подобряването на дейността на съдилищата и прокуратурата,

3.    Приканва съдиите и всички български юристи от различните гилдии в понеделник 14 декември 2015г. от 17. 30 часа пред централния вход на Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша“ № 2 заедно да разяснят на гражданите необходимостта от провеждането на действителна съдебна реформа.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
 

Протокола може да прочетете    тук    или в прикачения документ

Знакът на везната, удобен за използване, може да намерите в прикачения документ