Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Обучение в чужбина

Приключи проект "Защита на детето", поставил си за цел да навлезе в трудностите при постановяване на съдебните решения по дела по Хагската конвенция от 1980 година - една материя,  предизвикателство за съдиите предвид сложността на въпросите за разглеждане и сроковете за  приключване на производството с решение.  ССБ подкрепи проекта като асоцииран партньор, български съдии участваха както пряко в събитията, така и чрез интервюта и мнения в процеса на работа върху осмисляне на националните практики при този вид дела.
В резултат на проекта е разработен курс за електронно обучение, който стъпва основно върху познанията и опита на повече от 90 практикуващи юристи, сред тях 27 съдии, прилагащи Хагската конвенция от 1980 г. и включили се в Европейската конференция за участници в семейното правосъдие... (Берлин, 25-27 май 2016 г.).
За разлика от преобладаващите досега подходи при правното интерпретиране на материята, темите в курса са пречупени през призмата на "най-добрия интерес на детето" и утвърденото от  Регламент Брюксел IIa  право на детето да бъде изслушано в хода на производството. Курсът си поставя за цел да преосмисли практиката, да преформулира трудностите и да преповтори добрите практики. Онлайн платформата дава възможност и насърчава обмена на мнения. Можете да се регистрирате и да се запознаете с електронния курс на
В случай че потребител пожелае да премине през обучението, то това може да стане на етапи.
Електронното обучение е изготвено по проект "Защита на детето – европейска конференция за участници в семейното правосъдие....Подобряване на сътрудничеството при отвличане на деца от родители" с водеща организация Федералната асоциация за медиация - Германия, Професионалната асоциация на медиаторите в България, Институт за медиация - Литва и  Мрежата на съдиите от Хага, които разглеждат дела за презгранично отвличане на деца от родители. ССБ е един от асоциираните партньори. Проектът е финансиран от Европейската комисия.

Уважаеми колеги,
Публикуваме покана за кандидатстване ENTraNCE for Judges 2017 за обучение на национални съдии в конкурентно право на ЕС, което ще се проведе на 2-4 февруари 2017 г. Обучението се организира от European University Institute във Флоренция, Италия с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

ENTraNCE for Judges 2017 поставя акцент върху ролята на националните съдилища в производствата в областта на държавните помощи.
 
Разходите за избраните участници - пътни и настаняване във Флоренция, ще бъдат покрити от проекта.
 
Програма на обучението може да намерите  т у к.

Форма за кандидатстване онлайн - краен срок 30 ноември 2016 г.

Уважаеми колеги,

Публикуваме информация за провеждане на семинар на тема "Европейска заповед за арест - 10 години практика". Семинарът ще се проведе на 28-29 септември 2015 г. в Люксембург.

Регистрация за участие на адрес http://seminars.eipa.eu/en/activities09/show/&tid=5660

За подробности моля натиснете  т у к

Уважаеми колеги,

Публикуваме покана за кандидатстване ENTraNCE2016 за обучение на национални съдии в конкурентно право на ЕС. Обучението се организира от European University Institute във Флоренция, Италия с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Участието в ENTraNCE 2016 е безплатно. Всички разходи за избраните участници - такса за обучение, пътни и настаняване във Флоренция, ще бъдат покрити от проекта.
 
Форма за кандидатстване онлайн - краен срок 31 май 2015 г.

 

 

 

George Mason University School of Law, in Arlington, Virginia, Washington DC, USA,  Law&Economic Center (LEC) организира обучения за европейски съдии за следните дати:

•    Sunday, May 3 to Friday, May 8, 2015  (Останали са само 2 места)
•    Sunday, September 20 to Friday, September 25, 2015
•    Sunday, November 8 to Friday, November 13, 2015

Занятията ще се водят на английски език. Копие от програмата може да видите  т у к.

Институтът предлага безплатно: материали за четене, хотелско настаняване и храна. Освен това, резервации за полет  и наземен транспорт, направени чрез одобрена от Института  пътническа агенция, ще бъдат покрити от LEC.

Апликационна форма за курсовете може да намерите  т у к

Често задавани въпроси

В продължение на публикуваната на 27 март 2014г. покана за обучение на национални съдии в конкурентно право на ЕС, публикуваме следната допълнителна информация:

Организация

Програма

Обучението ще се проведе на на 12-15 ноември 2014 г. в гр. Флоренция, Италия.

Краен срок за кандидатстване online:   13 юли 2014 г. на адрес:

http://www.rscas.org/registration_form/?p=957

S U M M A R Y
 
Following the successful organization of the four previous annual editions, the Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS) at the European University Institute (EUI) welcomes applications from judges of EU Member States to participate in ENTRANCE 2015, a project co-financed by the Directorate General for Competition of the European Commission.
 
ENTRANCE  is a training course addressed to 54 national judges from EU Member States interested to deepen  their knowledge and share experience in EU competition law enforcement.
ENTRANCE 2015 provides an introduction to EU competition for judges who are less familiar with the subject.
In addition, ENTRANCE 2015 focuses on the different types of abuse of dominance, analyzed from a law and economics perspective.
ENTRANCE 2015 is thus suitable both for judges who are beginners in EU competition law, as well as for judges who have already experience in this field.
 
Участието в ENTRANCE 2015 е безплатно. Всички разходи за избраните участници - такса за обучение, пътни и настаняване във Флоренция, ще бъдат покрити от проекта.
 
Краен срок за кандидатстване: 13 юли 2014 г.
 
За повече информация и кандидатстване   т у к

Предстоящи семинари по наказателно право, април-май 2014 г. С подкрепата на Европейския съюз.

За повече информация, моля прочетете  т у к

Страница 1 от 2