Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Форма за регистрация за участие в OС.

  • id
  • date time
    calendar
ЗАБЕЛЕЖКИ:

* Доплащане за самостоятелна стая - 38 лева

** Доплащане за придружител - 62 лева. 


Моля при заявяване на придружител да депозирате 50 лева за резервация по сметка на ССБ

УниКредит Булбанк 
IBAN (BGL): BG06 UNCR 9660 1010581007
SWIFT BIC код: UNCRBGSF


с референция "Придружител на съдия....../име/"