Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
09 Ян 2019

Становище 21 (2018) на КСЕС

Прочетена 3963 пъти

Превод на български език на Становище 21 (2018) на Консултативния съвет на европейските съдии - Превенция на корупцията сред съдиите