Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
15 Ян 2016

Решение No 9/17.12.2015

Прочетена 1281 пъти

На основание  заявление на Председателя на Сдружение "Съюз на съдиите в България"

в регистъра за юридически лица с нестопанска цел бяха вписани приети промени.

Решение № 9/17.12.2015 г. може да отворите    т   у   к