Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Уважаеми колеги от цялата страна,
Управителният съвет на Съюза на съдиите в България Ви кани на съдебна конференция по проблемите на атестирането, конкурсите и дисциплинарните производства. Конференцията се организира съвместно с ВКС и в нея като докладчици ще участват съдиите от Европейския съд по правата на човека г-н Йонко Грозев и г-н Робърт Спано, както и г-н Александър Корнезов, съдия от Общия съд на Европейския съюз.
Уважаеми колеги, каним всички Ви да вземете участие. Конференцията ще се проведе в периода 10-20 октомври 2019 г. в гр. София.Обявяваме я сега, за да имаме достатъчно време да се подготвим, като предварително анализираме измененията на закона и практиката на КАК и СК на ВСС. Допълнително ще съобщим подробностите за мястото на събитието и точното време.

 

Пълния текст на поканата може да прочетете   тук

След реформата на ЗСВ от август 2016 г. законът е променян общо 15 пъти, като за една част от съществените въпроси, засягащи статуса на съдиите, се наблюдава реставрация и влошаване на нормативната регулация. Така например с измененията, обнародвани в ДВ, бр. 90/2017 г. се премахнаха ограниченията за командироване на съдии, като с новата ал. 2 на чл. 227 от ЗСВ се създаде неограничена възможност за командироване на незаета длъжност. В резултат на това в момента се наблюдава значително увеличаване на броя на командированите съдии, което е свързано с всички известни от миналото отрицателни последици за статуса на съдиите и за ефективността на администрирането на съдилищата. В момента институтът на командироването се използва като едноличен инструмент от председателите на съдилища, с който може да се злоупотребява, доколкото не съществуват обективни критерии за прилагането му. Освен отмяна на чл. 227, ал. 2 ЗСВ, следва да се обсъди предложението от 2016 г., което не беше прието тогава, а именно – въвеждане на колективно приемане на решение за командироване на съдии от страна на общото събрание на съответния съд.

Пълния текст може да прочетете  тук

     На днешното си заседание (25.07.2019 г. ) Пленумът на ВКС (с 47 гласа „за“ от присъстващите 53 върховни съдии) прие становище по повод на решението на Съдийската колегия по т. 10.1 от Протокол № 24/23.07.2019 г., с което Колегията не повишава Даниел Луков – съдия във Военен съд – Пловдив, в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – Наказателна колегия. Изразеното становище е относно обосновката на решението за отказ да бъде повишен класираният кандидат с дадената от конкурсната комисия оценка на притежаваните от кандидата професионални качества и мотивираното становище за класирането му. То гласи:
      „В изключителната компетентност на конкурсната комисия е да оцени и класира съответния кандидат за повишаване в длъжност на базата на посочените в чл. 192, ал. 1 от ЗСВ критерии, както и да мотивира преценката си за притежаваните от него правни познания в съответната материя съобразно констатациите от непосредствено проверените дела и преписки. С решението по чл. 193, ал. 5 от ЗСВ кадровият орган не може да ревизира и подменя оценката на конкурсната комисия.“
     Пленумът на ВКС реши препис от протокола от заседание му в частта по изразяването на становището да бъде изпратен до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. линк - http://www.vks.bg/vks_p02_0619.htm
Интервюто с проф. д-р ПЕНЧО ПЕНЕВ – съдия в периода 1971-1984 г., зам.-председател и ръководител на Наказателна колегия в Софийския районен съд, зам.-председател и ръководител на Гражданска колегия в Софийския окръжен съд, министър на правосъдието и на вътрешните работи в двете правителства на Андрей Луканов (1990 г.), министър на правосъдието в коалиционното правителство на Димитър Попов (1991 г.), депутат в Седмото велико народно събрание, съдия в Конституционния съд (1991-1997 г.), адвокат (1997-2003 г.), директор на Националния институт на правосъдието (2003-2010 г.), член на правния съвет на Президента на Републиката, може да прочетете  тук
Публикуваме превод на български език на принципите за независимост на съдебната власт, подписани в Бриуни, Хърватия, от участващите председатели на върховни съдилища през 2015 г. по време на Конференцията на председателите на върховни съдилища от Централна и Източна Европа.
Писмо на част от неправителствените и съсловни организации в България относно представените от министъра на правосъдието на 14.06.2019 г. предложения за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК)1 относно процедура за временно отстраняване и предсрочно прекратяване на правомощията на т.нар. трима големи в съдебната власт – председателите на Върховния касационен съд (ВКС), Върховния административен съд (ВАС) и главния прокурор (ГП).

Публикуваме превод на български език на становище на МЕДЕЛ относно критики на италианския вътрешен министър (Салвини) към съдебни решения (превод - екип на ССБ).


Оригиналния текст може да прочетете  т у к

Уважаеми колеги,
Представяме обобщена информация от проведената от Съюза на съдиите в България анкета за справедливо и достойно заплащане на труда на съдията.
Включени са отговори и предложения, получени от български съдии, без значение дали те са членове на ССБ, друга съдийска организация или не са членове на никоя от тях. Предстои дебат по поставените предложения и формулиране на искания към ВСС относно евентуална промяна на принципите, от които се ръководи при вземане на бъдещи решения, свързани със заплащането труда на съдиите и въобще относно социалната му политика по отношение на съдиите, както и предложения за промени на Закона за съдебната власт в тази област.

Резултатите от анкетата може да видите  т у к   

Уважаеми колеги,

Съюзът на съдиите в България Ви кани на семинар на тема "ПРАВНИ СПОРОВЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО".

Лектор: адв. МАРИЯ ШАРКОВА

Модератор: съдия ВЛАДИМИР ВЪЛКОВ

Семинарът ще се проведе от 09:30 до 17:00 ч. на 13 юни 2019 г. в сградата на Окръжен съд Ловеч. Подробна програма може да видите  т у к

 Регистрация за участие  най-късно до 10 юни на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 Заповядайте!

"... Не бива да се създава впечатление, че за да не бъдат публично обругавани, от съдиите се очаква да постановяват решения, които се харесват на “силовата” страна, на политическата власт, на влиятелни икономически фигури, разполагащи със значително медийно въздействие и т.н. Поради това всички институции, които имат правомощия да бранят независимостта на съдебната власт, са длъжни да покажат категорична и адекватна защита на възможността съдът да реши делото въз основа на свободното си вътрешно убеждение, основано на закона и доказателствата..."

Пълния текст може да прочетете  т у к

Страница 1 от 63