Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

"...Негативната кампания срещу съдия по неприключило дело е опасно и поради това, че може да бъде дискредитиран крайният изход от съдебното производство. Поради това всички институции, които имат правомощия да бранят независимостта на съда, са длъжни да покажат недвусмислено адекватна защита на фундамента на правовата държава със защита на възможността съдът да реши делото въз основа на свободното си вътрешно убеждение, основано на закона и доказателствата. Крайният изход по делото ще е убедителен за обществото само ако се създаде среда, която не допуска съмнения, че процесът е бил несправедлив..."

Пълния текст може да прочетете  т у к   или в прикачения документ

 

Публикуваме Писмо от г-жа Венелина Гочева - издател на "24 часа" и г-н Борислав Зюмбюлев - главен редактор и email от съдия Иво Хинов

 

За втори път Федералният съдебен център (FJC) и Българският институт за правни инициативи в рамките на Мрежата на американските съдии за България, подкрепени от Фондация "Америка за България", предлагат едномесечни съдебни стипендии във FJC, Вашингтон.

 Краен срок за кандидатстване: 15 декември 2018

За повече информация   т у к

Декларация на Съюза на съдиите в България във връзка със следните медийни публикации:
Статията „СГС оправда близкия до бившия премиер Иван Костов собственик на рухналата сграда“ с подзаглавие „Спонсорът на фондацията на Елена Костова бе купил фаталния имот с кредит на КТБ, който до фалита на банката не бе погасен“, публикувана на 14.11.2018 г. в интернет сайта „Правен свят“ и
Статия със заглавие „Правосъдие на светло“ с подзаглавие „Време е съдиите да обясняват на народа мотивите за присъдите, четени в името му“, публикувана на 15.11.2018 г. в електронното издание на вестник „Монитор“.

Уважаеми колеги,

Публикуваме материали от проведената на 16.11.2018 г. конференция, която Съюза на съдиите в България организира съвместно с МЕДЕЛ /Европейски магистрати за демокрация и свободи/, както и приетата на следващия ден от същата организация декларация.

„В същото време задължението на магистратите от въздържане (да търпят ограничения при публично изразяване на мнение) не може да оправдае или да бъде извинение за липсата на активност. Докато един съдия не трябва да говори за делата, които решава, то същият този съдия е в идеална позиция да обясни правото и неговото приложение. Съдията има образователна роля в подкрепа на правото наред с други институции със същата мисия. Когато демокрацията и основните права и свободи са застрашени, ограниченията на съдията при публичното говорене отстъпват пред задължението да се говори открито. “

 

Цялото становище може да прочетете  т у к

 

Съюзът на съдиите в България и MEDEL /Европейски магистрати за демокрация и свободи/ организират международна конференция „Ролята на съдиите в обществената дискусия за върховенството на правото“, която ще се проведе на 16-ти ноември 2018 г., от 09,30 ч. до 16,00 ч. в Хотел Балкан София, Зала „Сердика“.
 
MEDEL /Magistrats européens pour la démocratie et les libertés/ е международна асоциация, създадена през 1987 г., в която членуват съсловни организации на съдии и прокурори от Германия, Белгия, Кипър, Испания, Франция, Гърция, Италия, Полша, Португалия, Чехия, Румъния, Сърбия, Турция, Молдова и България.
 
Идентифицирайки като общ проблем в повечето от европейските държави нарастването на атаките срещу съдебната власт от страна на политиците и медиите, обяснявано като необходима реакция срещу "политизирането" на съдебната система, решихме заедно с MEDEL да организираме тази конференция, като разгледаме въпросите следва ли съдиите да се ограничават от участие в обществената дискусия относно проблемите с върховенството на правото в техните държави, каква реакция би могла да се очаква по отношение на активността на съдиите в тази дискусия и какви са начините да се защити независимостта на съдебната власт срещу немотовирани и злонамерени атаки.
Резюме на участието на председателя на УС на ССБ в предаването „Кой говори?“ на Дарик Радио от 14.11.2018 г.

На проведеното на 10-11 ноември 2018г. в гр. София годишно Общо отчетно-изборно събрание на Съюза на съдиите в България беше избран нов Управителен съвет в следния състав:


Председател на УС - КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ, съдия в Софийския апелативен съд, Наказателна колегия
Изпълнителен секретар - ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА, съдия във Върховния административен съд
ВЕРОНИКА БОЗОВА, съдия в районен съд Враца
ЕМИЛ ДЕЧЕВ - съдия в Софийския градски съд, Наказателна колегия
ЙОРДАН ДАМАСКИНОВ - съдия в Русенския окръжен съд, Гражданска колегия
КРАСИМИР МАЗГАЛОВ - съдия в Софийския градски съд, Гражданска колегия
ПЕТКО ПЕТКОВ - съдия в Софийския районен съд, Наказатална колегия

 За членове на Контролния съвет бяха избрани:

ВЛАДИСЛАВА ЦАРИГРАДСКА - съдия в районен съд Луковит
РАЙНА МАРТИНОВА - съдия в Софийския градски съд
ЦВЕТОМИРА ВЕЛЧЕВА - съдия в районен съд Ловеч


Общото събрание единодушно прие следната  Декларация

 

Съюзът на съдиите в България подкрепя изцяло декларацията от 25 октомври 2018 година на администрацията на Висшия съдебен съвет и администрацията на Прокуратурата на Република България срещу предлаганите с § 15 от ПЗР на ПЗДБРБ за 2019 г. изменения в чл. 352 от ЗСВ. С § 15 от Преходни и заключителни разпоредби на Проект за Закон за държавния бюджет на Република България за 2019г. чл. 352 от Закона за съдебната власт, който предвижда на съдебния служител да се изплаща всяка година сума за облекло в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера, да се измени така: думите „до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера“ се заменят с „до 450 лв.“.

 

Пълния текст може да прочетете   т у к   или в прикачения документ

Изявление на ССБ относно утвърдените от СК на ВСС Стандарти за независимост - може да прочетете в прикачения документ
Страница 5 от 63