Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

На 11 и 12 феруари 2014 г., Съюзът на съдиите в България организира първата среща по проекта „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България“. Проектът е с продължителност 30 месеца и е финансиран от Министерството на външните работи на Кралство Нидерландия. ССБ изпълнява инициативата в сътрудничество с Холандското сдружение на съдиите - NVvR, Nederlandse Vereniging voor rechtspraak.

Специални гости на откриването бяха Н.Пр. посланикът на Нидерландия Том ван Оорсхот и Проф. Лазар Груев, председател на Върховния касационен съд. В обръщенията си към участниците те изразиха задоволство от сътрудничеството между холандската и българската професионални организации на съдиите. С добре дошли към участниците в събитието се обърнаха също и съдия Таня Маринова, председател на ССБ и съдия Мария ван де Схепоп, председател на NVvR, Nederlandse Vereniging voor rechtspraak.

Основните дейности по проекта са
1.       Обмен на информация, знание и добри практики с оглед на управлението потока на делата и преодоляване на затрудненията в работата на отделните съдии, за мерките за регулиране на еднаква натовареност и за преодоляване на свръхнатовареност; за влиянието върху бюджетирането.
2.       Сравнителноправно изследване на дисциплинарния процес на съдията в Кралство Нидерлания за търсене на решения за преодоляване на недостатъците на дисциплинарния процес на българските съдии и привеждането му в съответствие с международните стандарти за независимост на съда.
3.       Сравнителен анализ на законовата рамка в Нидерландия и България по отношение на критериите за професионална оценка на работата на съдиите и критериите за оценка на качеството на съдебните решения.
4.       Разработване на система за обучение на съдии и студенти по „Право” в нова юридическа дисциплина, която обхваща всички въпроси на юридическия статут на съдията, възможностите за кариерно развитие и укрепването на неговата незавимимост, за изискванията към административното управление на съдилищата и допустимия надзор над тях.
5.       Обмен на практики с оглед на Европейската заповед за задържане.
Уважаеми колеги,
Обявяваме правилата, при които ще протече консултацията в професионалната общност за номиниране на кандидати за длъжността „главен инспектор”:
1. От 10.02.2014 г. до 21.02.2014 г. очакваме мотивираните ви предложения за професионална кандидатура, която отговаря на очертания профил на бъдещия главен инспектор.
Предложенията могат да се подават на електронния ни адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес гр. София 1000, ул. Пиротска No 7, ет. 5. Не се колебайте да ни потърсите и на телефоните за контакт: 02/ 980 58 89; 0879 686841.
За равнопоставеност на кандидатите имената им няма да бъдат обявявани преди изтичане на срока за номинации.
2. На 24.02.2014 г. на интернет страницата на ССБ ще бъдат публикувани имената само на тези кандидати, които са дали съгласие да участват в обсъждането на номинациите им от професионалната общност.
3. От 24.02.2014 г. до 09.03.2014 г. всеки може да задава въпроси към кандидатите, да прави коментари и да подкрепи номинацията им.
За целта на електронната страница на ССБ www.judgesbg.org ще бъде създадена специална рубрика „Въпроси и отговори на кандидатите за главен инспектор”. С цел избягване на недоброжелателни и анонимни интернет атаки въпросите можете да задавате на електронния адрес или писмено до офиса на ССБ, като всички те и отговорите на кандидатите ще бъдат публикувани в специалната рубрика.
През този период ССБ ще извърши своя вътрешна проверка на кандидатите.
4. На 11.03.2014 г. ССБ ще покани представители на останалите професионални организации и водещи НПО, доказали активната си позиция по проблемите на съдебната система, за съвместно обсъждане на предложените кандидатури.
5. УС на ССБ ще обяви пред обществеността кандидатите, на които гласува доверие, че в най-пълна степен отговарят на критериите на професионалната общност за заемане на длъжността главен инспектор.
Призоваваме Ви към активност, за да намерим в средите си най-подходящия за длъжността главен инспектор колега, който да е образец на висок професионализъм и почтеност.
 
Профила на кандидата за главен инспектор можете да намерите  т у к   или в прикачения документ.
 
Провалът на последната процедура за избор на главен инспектор и тежката институционална криза на ИВСС, намерили критично отражение и в доклада на Европейската комисия, налагат проявата на отговорен подход от страна на професионалната ни организация, застъпвала последователно и неотклонно позиция, че номинираните за този пост следва да са образец на висок професионализъм и изключителен интегритет.
 
С решение от 29.01.2014 г. Правната комисия при НС предоставя разумен срок за подготовка за номинации, което позволява издигането на кандидатурата от  професионалната общност да протече в условията на прозрачност и при ясен регламент. Заявяваме своето намерение да ползваме всички достижения на неправителствените организации, развиващи авторитетна дейност за реформиране на съдебната система, за провеждането на процес по прозрачно излъчване на кандидатура, чиито професионализъм и почтеност са извън всякакво съмнение и са единственият решаващ мотив за отличаването й.
 
В близките дни УС на ССБ ще обсъди и огласи профила, на който следва да отговарят кандидатите за главен инспектор. Ще обяви и правилата за протичане на консултацията в професионалната общност и за номинирането на кандидати, така че да бъде гарантирана пълна прозрачност на процедурата и възможност за участие на всички желаещи в равнопоставени условия.
 
ССБ декларира позицията си, че излъчената от професионалните среди кандидатура ще бъде представена пред цялата общественост, в рамките на публичен формат и обявен предварително ясен регламент, осигуряващ видимост на обективните показатели за вземане на решение и съответно ясна отговорност за тях.
На 17.01.2014г. в Конферентната зала на Съдебната палата се проведе семинар на тема „Новата концепция за дееспособността според Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания".
Събитието бе организирано от Съюза на съдиите в България в партньорство с Български център за нестопанско право и с подкрепата на Фондации "Отворено общество".
Семинарът протече под формата на професионална дискусия между съдии от ВКС, окръжни и апелативни съдилища от цялата страна, представители на МП и неправителствения сектор, заместник омбудсмана, академичната общност и др.
Следните теми станаха обект на дискусия по време на събитието:
•    Запрещението. Лабиринт без изход.Преглед на практиката на Европейския съд по правата на човека във връзка с ограничаване/лишаване от дееспособност
•    Правни механизми и възможности за приемане на конкретни разрешения в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания според действащото законодателство. Делото “СТАНЕВ срещу България”
•    Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания: визия, принципи и предизивкателства, сравнителен преглед на концепцията за дееспособността на хората с увреждания
•    Смяна на парадигмите в контекста на чл. 12 от КПХУ – търсене на решения за хората с психичноздравни проблеми
•    Овластяване на хората с интелектуални затруднения: стъпка по стъпка към подкрепено вземане на решение от хора с интелектуални затруднения и/или аутистични проблеми
 
 
Приложенo е следното прессъобщениe:
 
Решения по дела C 378/12 и C-400/12 Nnamdi Onuekwere/Secretary of State for the Home Department Secretary of State for the Home Department/M. G
Периодите на лишаване от свобода не могат да бъдат взети предвид нито с цел придобиване на разрешение за постоянно пребиваване, нито с оглед предоставяне на високо ниво на защита срещу експулсиране
Освен това времето, прекарано в затвора, по принцип нарушава непрекъснатостта на периодите, необходими за да бъдат дадени тези предимства 
 
 За да прочетете прессъобщението, моля натиснете  т у к

Уважаеми колеги,

За ваше улеснения вече можете да заплащате членския си внос on line през сайта на Съюза (рубрика Членове - Плащане на членски внос).

 

Програмата ще предостави на 21 млади юристи краткосрочно професионално обучение в САЩ, фокусирано върху най-добрите практики в сферата на върховенството на закона.

Участници в програмата ще бъдат 7 български съдии, 7 прокурори и 7 адвокати, високо мотивирани да приложат в България наученото. Избраните професионалисти от сферата на правосъдието ще преминат триседмично обучение в САЩ.

Програмата е финансирана от Фондация „Америка за България” и се администрира от Института за международно образование.

Повече подробности и формуляр за кандидатстване може да откриете т у к

Съвместно становище на Съюза на съдиите в България, 10 НПО и представители на академичната общност относно срока за обсъждане на проекта за нов НК.

"... настояваме да удължите срока за обсъждане на проекта за нов НК и да не прибързвате с внасянето му за разглеждане в МС. Считаме, че предметът на предложения законопроект и важните му последици изискват поне шестмесечно обсъждане, организирано от Министерство на правосъдието, в което да се включат всички юридически професии..."

Становището може да прочетете  т у к   или в прикачения документ.

"...Несъмнено значително по-лесно е да се обобщят правилата за безпристрастност и дължимо поведение от магистратите при упражняване на професионалната им дейност, отколкото тези извън съда. Основната цел на Етичната комисия е да установява стандарта за съдържанието и значението на етичните норми и да бъде естествен коректив на недопустимото служебно и обществено поведение. Тази дейност трябва да се разграничава от закононарушенията и основанията за образуване на дисциплинарно производство. Затова очакваме решенията Ви да не се изчерпват със становище, че не е извършено нарушение, а отправяме настоятелно искане към Вас да извършвате задълбочени проверки по поставените проблеми и публично да оповестите събраната при тях информация..."

Текстът на писмото можете да прочетете   т у к   или в прикачения документ.

Публикувано в блога на Калин Калпакчиев - член на Висшия съдебен съвет

"Натовареността на съдиите и съдилищата от дълго време е предмет на дискусия, както от съдийската общност, така и в по-широки обществени среди. Наблюдението и регулирането на натовареността имат значение за качеството и ефективния достъп до правосъдие и е важна гаранция за независимостта на съдията. Поради спецификата на съдийската работа е необходимо натовареността да се анализира от различни гледни точки, но от първостепенно значение това да стане на основата на научнообоснована методология.

През месец март 2013 г. публикувах текст, в който поставих в дискусионен план редица въпроси, свързани с обхвата, принципите и съдържанието на емпиричното изследване, което започваме, за да изработим допустимата норма на индивидуална натовареност на съдията. След процес на проучване на опита на други съдебни системи и осмислянето им в националния контекст през месец юни 2013 година ВСС прие методология за провеждане на емпирично изследване за определяне на тежестта на делата. Работна група от съдии от различни съдилища в страната осъществи подготовката на изследването. Бяха изработени групи от дела – административни, граждански, търговски и наказателни, както и анкетни карти за отделните типове производства. Подготовката на изследването е от съществено значение, за да се гарантира успех и валидност на същинското емпирично проучване. Крайната цел е създаване на обективна основа за определяне на тежестта на отделните видове съдебни дела, както и норма за натовареност на съдиите.

Обективното измерване на натовареността на съдиите и съдилищата чрез времето, за което съдиите разглеждат и решават делата, ще послужи на ВСС за вземане на решения, свързани с кадровото развитие на съдиите, както и за разрешаване на важните структурни проблеми на съдебната система.

Публикувам текст на социолога Живко Георгиев, в който се представя валидността на използваната методология за емпиричното изследване, както и писма, които са изпратени в началото на месец декември 2013 г. до съдиите от пилотните съдилища.."

Всички материали по темата, публикувани в блога,  можете да прочетете   т у к

 

Страница 56 от 63