Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

На 18 октомври 2013г. в Конферентната зала на Съдебната палата се проведе семинар на тема "Правото на убежище и наказателната отговорност".

Гост на семинара бе г-н Субаш Уости - Съветник по закрилата към ВКБООН.

Участници в семинара бяха съдия Павлина Панова, председател на Наказателна колегия на ВКС, съдиите и прокурорите от районните съдилища и прокуратури в гр. Елхово, гр. Свиленград, гр. Малко Търново, гр. Ямбол,  гр. Тополовград, гр. Средец, прокурори и съдии от съответните второинстанционни окръжни прокуратури и окръжни съдилища.

Бе проведена професионална дискусия по следните теми: 

- Съдържание на правото на убежище. Международноправни стандарти - водещ дискусията Илиана Савова - директор на програмата за правна защита на бежанци и мигранти, БХК;
- Предпоставки за отпадане на наказумостта по чл. 279, ал. 5 НК – водещи дискусията съдия Мирослава Тодорова (СГС) и прокурор Сава Петров (ВКП);
- Особености при доказването на предпоставките за отпадане на наказуемостта по чл. 279, ал. 5 НК – водеща дискусията съдия Весислава Иванова (СГС) и прокурор Виктор Тарчев (СРП);
- Придобиване на статут на бежанец и отношението на административната процедура към наказателната отговорност по чл. 279 НК – водещи дискусията съдиите Милена Славейкова (АССГ) и Мирослава Тодорова

Програмата на семинара може да прочетете в прикачения файл.

 

Семинарът бе организиран от Съюза на съдиите в България и Асоциацията на прокурорите в България
с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество"
 
 
 
 
 
 

 

На 18 октомври 2013 г. в Съдебната палата на Окръжен съд-Благоевград се проведе обучение на тема "Електронни документи, електронни подписи и електронни доказателства" с лектори Борислав Белазелков - съдия във ВКС и доц. д-р Георги Димитров - адвокат и експерт в областта на е-правосъдие.

Обучението бе организирано с партньорството на Съюза на съдиите в България, ОС - Благоевград и РС - Благоевград .


Лекторите представиха мултимедийна презентация, в която включиха темите за електронното изявление в електронните документи, автор и титуляр на електронния документ, видове електронен подпис, изпращане и получаване на електронни документи, представяне на електронни документи като доказателства в съдебния процес и оспорването им по делото.

На обучението присъстваха съдии и прокурори от целият Благоевградски съдебен район.

 

 

Семинарът се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви съобщим за провеждането на следните международни семинари:

1. Европейската мрежа за съдебно обучение ОБЯВЯВА трета ПОКАНА за участие в КРАТКОСРОЧНИ СТАЖОВЕ ПО Програма за обмен 2013

Краен срок за регистрация: 21 октомври 2013 г.

За повече информация, моля натиснете  т у к

2. Учебно посещение в Европейското патентно ведомство за национални съдии, 9-11 декември 2013г., гр. Мюнхен, Германия. Организирано и финансирано от Европейското патентно ведомство.

Краен срок за регистрация: 27 октомври 2013г.

За информация и регистрация

3. Обучение по европейско конкурентно право за 2014г. - 4-то издание, гр. Флоренция, Италия.

Краен срок за регистрация: 01 декември 2013 г.

Информация и регистрация можете да видите  т у к

Съюзът на съдиите в България и Асоциацията на прокурорите в България с финансовата подкрепа на Институт "Отворено общество" организират семинар: „Правото на убежище и наказателната отговорност”, който ще се проведе на 18.10.2013 г. с начален час 10:00 ч. в Съдебната палата в гр. София.
               Неотложната необходимост от задълбочен професионален разговор между съдиите и прокурорите във връзка с увеличаващите се дeла за незаконно преминаване на границата по чл. 279 НК е извън всякакво съмнение. По данни на Сирийския център за наблюдение на човешките права, цитиран от информационната агенция "Ройтерс", в продължаващата вече две години и половина гражданска война в Сирийската арабска република са загинали над 115 000 души. Реалната опасност за живота им мотивира хиляди сирийски граждани да търсят убежище в други държави. Република България, като съседна държава на граничещата със Сирия Република Турция, е естествена дестинация на бежанците, често междинна в пътя им към Западна Европа. Нарастващата миграционна вълна (по данни на главния секретар на МВР през септември броят на бежанците е над 4500) неизбежно създаде нови предизвикателства пред правоохранителните, правозащитните и правораздавателните органи на Република България. Съдебната практика по делата с обвинения за незаконно преминаване на границата породи множество негативни реакции в средствата за масово осведомяване и остави впечатление, че прокурорите и съдиите срещат затруднения при правилното тълкуване на разпоредбата на чл. 279, ал. 5 НК, според която не са престъпления криминализираните нарушения на граничния режим, ако са извършени от хора, които се ползват от правото си на убежище. Проблемът е мащабен в хуманитарен аспект и съдебната власт е длъжна сама да идентифицира веднага опасността уязвими граждани, които се ползват от международноправна защита, да бъдат третирани от нейните органи като престъпници. Не можем да не си дадем сметка, че дори съмнението за такова незаконно третиране ще има деморализиращо въздействие върху правосъзнанието на българските граждани, защото ще подхранва враждебни обществени настроения на страх, недоверие или дори на омраза към бежанците.          

          Осъзнаваме отговорността си на съдии и прокурори да защитим правната сигурност, като уеднаквим практиката си по този вид наказателни производства така, че никога чуждите граждани, които имат право на убежище, да не бъдат наказвани като престъпници в нарушение на закона и същевременно националната сигурност да не бъде поставяна в опасност. Можем да направим това именно чрез ангажираното си участие в професионална дискусия, в която да изслушаме становищата си по следните теми:  - Съдържание на правото на убежище. Международноправни стандарти - водещ дискусията Илиана Савова - директор на програмата за правна защита на бежанци и мигранти, БХК;
- Предпоставки за отпадане на наказумостта по чл. 279, ал. 5 НК – водещи дискусията съдия Мирослава Тодорова (СГС) и прокурор Сава Петров (ВКП);
- Особености при доказването на предпоставките за отпадане на наказуемостта по чл. 279, ал. 5 НК – водеща дискусията съдия Весислава Иванова (СГС) и прокурор Виктор Тарчев (СРП);
- Придобиване на статут на бежанец и отношението на административната процедура към наказателната отговорност по чл. 279 НК – водещи дискусията съдиите Милена Славейкова (АССГ) и Мирослава Тодорова.
           Участници в семинара ще бъдат съдия Павлина Панова, председател на Наказателна колегия на ВКС, съдиите и прокурорите от районните съдилища и прокуратури в гр. Елхово, гр. Свиленград, гр. Малко Търново, гр. Тополовград, гр. Средец, прокурори и съдии от съответните второинстанционни окръжни прокуратури и окръжни съдилища.
              Гости на семинара ще бъдат представители на Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците и Международната организация по миграция – България.

На 04-06 октомври 2013г. в гр. Трявна се проведе среща на съвипускници от НИП - випуск 2008 и 2009 г., на която присъстваха 28 младши съдии от различни нива и географски райони на съдебната система.
Срещата се проведе при следната ПРОГРАМА:

05 октомври 2013г. (събота)

10:00-12:30ч. - "Групиране на наказанията и реабилитация" – дискусия
Лектор: Мирослава Тодорова – съдия в Софийски градски съд

14:00-16:00ч. – „Човешки отношения и съдебна практика“ - дискусия
Лектор: Румен Петров - преподавател в НБУ

16:30-18:30 ч. – "Тенденцията на ВКС за разширяване на хипотезите, при които се приема наличието на интерес от водене на установителни искове по чл. 124 ГПК, вкл. при възможността спорното право да се защити с осъдителен иск"
Лектор: Светлана Калинова - съдия във ВКС

Срещата на съвипускниците се организира от Съюза на съдиите в България и се проведе по проект „Укрепване на солидарността и капацитета на съдийската общност“ с подкрепата на Фондация Америка за България.

 

      

          

        

Приложено е следното прессъобщение: 

Решение по дело C‑59/12 BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Забраната на нелоялните търговски практики към потребителите се прилага също и за предвидените със закон здравноосигурителни каси

Нито изпълняваната от тях задача в общ интерес, нито публичноправния им статус не са основание за отпадане на тази забрана за тях

Цялото прессъобщение можете да прочетете  т у к

В писмото до народните представители от 42-то НС, Висшия съдебен съвет и Министъра на правосъдието се казва:

"...Изискването за квалифицирано мнозинство за избора на главен инспектор не може да бъде оправдание за блокиране на очакваните резултати от дейността по задълбочен анализ на системните проблеми на съдебната власт и приемането на цялостни решения за отстраняването им. Въвеждането на подобно изискване е гаранция за независимостта на органа от всякакви политически влияния и предварителни договорки за избор на компромисна фигура. Убедени сме, че провеждането на успешна процедура е напълно възможно при издигането на кандидатури с безспорен авторитет на личността, основан на високите професионални и нравствени качества.

Водени от разбирането, че трябва да проявите необходимата активност за решаването на проблемите на съдебната система, Ви призоваваме незабавно да откриете процедура за избор на главен инспектор и да извършите анализ (на базата на годишните доклади за дейността на Инспектората) какви трябва да са приоритетите в дейността на този орган, който до послужи за отправна точка при оценката на концепциите на кандидатите..."

 

Предстои провеждане на следните семинари, организирани от Съюза на съдиите в България:
 
4 октомври - Ловеч - тема "Тежест на доказване"
Лектор: Албена Бонева - съдия във ВКС
 
18 октомври - Благоевград - тема "Електронен документ и електронен подпис"
Лектори: Борислав Белазелков - съдия във ВКС, Георги Димитров
 
16 ноември - Варна - теми "Новите положения в новия Семеен кодекс", "Актуална практика по ЗСПЗЗ"
Лектори: Стилияна Григорова - зам. председател на СРС, Красимир Влахов - зам. председател на ВКС
 
ЗАПОВЯДАЙТЕ!!!
 

 

Приложени са следните прессъобщения:

 1.    Решение по дело C‑509/11 ÖBB-Personenverkehr AG

Пътниците имат право на частично възстановяване на стойността на техния влаков билет при значително закъснение, дори ако закъснението се дължи на непреодолима сила

Превозвачът не може да се позове на правила от международното право, които при наличие на непреодолима сила го освобождават от отговорността за обезщетяване на причинените поради закъснение вреди, за да се освободи от задължението си за възстановяване на сумата

2.    Заключение на генералния адвокат по дело C‑167/12 CD/ST

Генералният адвокат г‑жа Kokott счита, че при легалното заместващо майчинство и двете майки имат право на отпуск по майчинство

Отпускът по майчинство от най-малко 14 седмици не се удвоява, а следва да се разпредели между двете, при което за всяка от тях той трябва да възлиза най-малко на 2 седмици

3.    Заключение на генералния адвокат по дело C‑363/12 Z/A Government Department и Board of Management of a Community Schoo

lСпоред генералния адвокат г‑н Wahl от правото на Съюза не може да бъде изведено право на платен отпуск за родителите на дете, родено при условията на споразумение за заместващо майчинство

При действащото понастоящем право на Съюза положението им не попада в неговото приложно поле


Прессъобщенията можете да прочетете   т у к

Уважаеми колеги,

Редовното годишно отчетно събрание на Съюза на съдиите в България ще се проведе в хотел Тримонциум, гр. Пловдив на 25-26 октомври 2013г.

Регистрация за участие в събранието можете да направите от 15 септември 2013г. до 15 октомври 2013г. online (през сайта на Съюза, "Членове-Регистрация за ОС") или на телефон 0879686841.

Информация във връзка с провеждането на събранието можете да прочетете  т у к

Страница 60 от 63