Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
:

На 16 март 2013 г.  ССБ събра на тричасова дискусия в БТА представители на широк кръг неправителствени организации (НПО). По-специалното на тази дискусия е, че в нея се включиха представители на много НПО, които не работят в областта на правосъдието, както и представители на протестиращите, които до момента лансираха в публичното пространство редица искания за промени в съдебната система, някои от които доста екзотични.

Идеята за тази дискусия се роди на конференцията на ССБ от 28 февруари в НДК за необходимите структурни промени в съдебната власт, осигуряващи независимостта и отчетността й, където някои представители на протестиращите дойдоха, за да тестват част от лансираните по време на протестите идеи.

Съдиите очертаха и най-необходимите мерки, за да стане съдебната система независима и почтена. Те трябва да започнат още на входа на системата, да минат през критериите и практиката по кариерното израстване, създаване на кадрови орган, освободен от зависимост, справедлив дисциплинарен процес и съответните форми на обучение, които да запълват всякакви дефицити.

 

 

 

 

Страница 63 от 63