Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини

Форма за регистрация за участие в OС.

  • id
  • date time
    calendar
ЗАБЕЛЕЖКИ:

* Доплащане за единична стая - 30 лева
** Доплащане за придружител - 43 лева. Придружителят ще бъде регистриран само след авансово заплащане до 1 май 2019 г. по сметка на ССБ


УниКредит Булбанк 
IBAN (BGL): BG06 UNCR 9660 1010581007
SWIFT BIC код: UNCRBGSF


с референция "Придружител на съдия....../име/"