Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
27 Авг 2015

Американската съдебна система: дългогодишни традиции и нови предизвикателства

Прочетена 10823 пъти

Публикуваме текста за промените в американската система на съдилищата  на Ричард Ван Дуайзънд, главен консултант по управление на съдилища в Националния център за щатски съдилища, който осигурява консултации, обучение, изследвания, технологии, управление и информационни услуги за подобряване на администрацията и качеството на правосъдието в САЩ и по целия свят.

Статията е особено интересна за нас в продължаващата дискусия за ефективното управление на съдилищата при равна натовареност на съдиите и повишаване на възможностите за осигуряване на бързо и качествено правосъдие, което е убедително в справедливостта си. В САЩ, според данните на автора, се завеждат над 90 млн. дела годишно, 96 % - пред щатските съдилища. При осъществяването на правораздаването съдилищата се съобразяват с конституционните принципи за справедливо правосъдие, но нарастващото количество дела е стимулирало развитието на цялостна система от структурни нововъведения: облекчаване на процедурите; създаване на процедури в отклонение на традиционните процеси; създаване на специализирани съдилища и насочване на съдилищата към решаване на определени проблеми на общността или на уаязвими групи от хора (например - специализирани съдилища по дела за злоупотреби с наркотици);  назначаване на съдии със специфична компетентност (по финансови и данъчни въпроси и т.н.) ; въвеждане на нови форми за многоспектърно използване на технологиите, при които свидетелите няма нужда да напускат работните си места; въвеждане в процеса на система от услуги, които повишават чувството за сигурност по делата за домашно насилие и за настаняване на лечение и т.н.

Тези нововъведения са били предизвикани както от променените изисквания на гражданите към правосъдието, така и  поради неудовлетворението на съдиите, че могат да отговорят на тези изисквания по досегашния начин.

Същевременно това е породило нови предизвикателства - как в стремежа да се подобри ефективността и да се улесни достъпът до съда да не бъдат застрашени фундаменталните принципи на правосъдната система.

Пълната статия може да откриете на сайта "Съдебно право".