Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
09 Сеп 2015

Бюлетин Съдебна практика по правата на човека, бр.40 и каталог и бр.41 и каталог

Прочетена 1437 пъти

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви бр. 40 и бр. 41 на бюлетин "Съдебна практика по правата на човека", издание на фондация "Български адвокати за правата на човека". В тях ще намерите кратки резюмета на решенията, постановени през  месец  май и месец юни  2015  г.  от  Европейския  съд  по правата на човека („ЕСПЧ“) по дела срещу други държави, анотации на всички решения на ЕСПЧ по дела срещу България, важни комуникации, както и резюмета на решения на Съда на Европейския съюз и Общия съд по дела, касаещи права на човека от същия месец.

Бюлетините и каталозите може да намерите в прикачените документи.


Всички броеве на Бюлетина бихте могли да намерите и на интернет страницата на Фондация Български адвокати за правата на човека: http://www.blhr.org/newsletter/.