Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
10 Сеп 2015

Прессъобщение на съда на ЕС

Прочетена 826 пъти

Решение по дело C-266/14 Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security SL и Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA

Придвижванията, които работниците без фиксирано или обичайно работно място, извършват между дома си и първия клиент или от последния за деня клиент до дома си, представляват работно време
Изключването на тези придвижвания от работното време би било в разрез с преследваната от правото на Съюза цел за защита на безопасността и здравето на работниците

 Решение по дело C-160/14 João Filipe Ferreira da Silva e Brito и др./Estado português

Португалската държава трябва да изплати обезщетение на служителите на Air Atlantis, бивш филиал на TAP
Португалският Върховен съд е бил длъжен да сезира Съда с преюдициално запитване относно понятието „прехвърляне на стопанска дейност"