Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
12 Сеп 2015

Законът за изменение и допълнение на Закона за устройството на съдилищата от 1941 г.

Прочетена 13334 пъти

Публикуваме материал относно подготовката и приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на съдилищата от 1941 г. Законът е показателен за разминаването между личните и теоретични виждания и оценки за същността и значението на несменяемостта на съдиите и политически обоснованите практически действия в тази посока на министъра на правосъдието В. Митаков. Автор доц. д.и.н. Евгени Благоев Йочев.

Целия материал можете да откриете на сайта "Съдебно право"