Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
14 Сеп 2015

Осигуряване на гражданите право на защита в наказателния процес

Прочетена 11684 пъти

Публикуваме текст на академик Стефан Павлов, който представлява подбор на части от неговата основополагаща монография "Осигуряване на гражданите право на защита в наказателния процес на НРБ". Трудът на академик Павлов е издаден през 1986 г., но независимо от промените в законодателството, е запазил изцяло своята актуалност и значение за наказателнопроцесуалната ни теория и практика. Принципът на осигуряване на гражданите право на защита има широк обхват и стои в основата на модерните наказателнопроцесуални системи. В този смисъл задълбоченото изследване на академик Павлов не само не е загубило своята актуалност, но няма и аналог в съвременната българска наказателнопроцесуална теория и може да служи като ценен източник на идеи за развитието на основните институти на наказателния процес.

Целия текст можете да намерите в сайта "Съдебно право"