Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
15 Сеп 2015

Прессъобщение на съда на ЕС

Прочетена 808 пъти
Решение по дело C-67/14 Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa, Sonita, Valentina и Valentino Alimanovic

Държавите членки могат да не плащат някои независещи от вноски социални обезщетения на граждани на Съюза, които се преместват на тяхна територия, за да търсят работа