Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
28 Сеп 2015

Прессъобщение на съда на ЕС

Прочетена 844 пъти

1. Заключение на генералния адвокат по дело C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner
Според генералния адвокат Bot решението на Комисията, с което се констатира, че защитата на личните данни в САЩ е достатъчна, не е пречка националните органи да преустановят прехвърлянето на данни на европейските абонати на Facebook към разположени в САЩ сървъри
Генералният адвокат освен това счита, че посоченото решение е невалидно

2. Решение по дела T-124/13, Италия/Комисия и T-191/13, Испания/Комисия
Общият съд на ЕС отменя три обявления за конкурси, които задължават кандидатите да изберат немски, английски или френски език като втори език и като език за кореспонденция с EPSO