Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
01 Окт 2015

Прессъобщение на съда на ЕС

Прочетена 818 пъти

1. Решение по дело C-201/14 Smaranda Bara и др./Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate и др.
Лицата, чиито лични данни са били предмет на предаване и обработка между две структури на публичната администрация на държава членка, трябва да бъдат уведомени предварително

2. Решение по дело T-450/12 Alexios Anagnostakis/Комисия
Общият съд на ЕС потвърждава, че европейската гражданска инициатива, целяща създаване на възможност за заличаване на обременителния държавен дълг на страните в състояние на крайна необходимост като Гърция, не може да се регистрира
В Договорите няма никакво основание за инициатива с такъв предмет

3. Решение по дело T-364/13 Eugenia Mocek и Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/СХВП
Според Общия съд известността на крокодила на Lacoste позволява да не се допуска регистрация на формата на крокодил или кайман за кожените изделия, дрехите и обувките