Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
10 Сеп 2015

Проект "Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на ССБ"

Прочетена 17016 пъти
През м. август 2015 г. започна изпълнението на проект „Съдът в общността и гражданското образование. Ролята на Съюза на съдиите в България”, финансиран от Фондация Америка за България. Срокът за изпълнение на инициативата е 36 месеца, а общият размер на предоставения грант е 436 000 лева.
Основни теми на проекта са:
1. Участие под различни форми в гражданското образование на деца в училища. Основни цели са изграждане на основите на правна култура у децата и включване на съдиите във възпитанието на децата за въвеждане на темите за основните човешки права и граждански задължения, за справедливостта и закона като социален регулатор. Предвижда се провеждане на симулативни съдебни процеси, периодични срещи между съдии и ученици. Ще се работи с различни групи деца по специално създадена в рамките на проекта методология.
2. Оценка на работата на съда от потребителите на правосъдие. Включва изработване на методология за събиране на мнението на участниците в съдебните процедури, изготвянето на анкета и провеждане на анкетирането в пилотни съдилища.
3. Дейности за подпомагане на реформата на съдебната карта при гарантиране на правото на достъп до правосъдие на гражданите.
4. Дейности за повишаване на качеството на участието на съдебните заседатели.
5. Институционална памет - интервюта с върховни съдии, публикуване на практиката на ВКС и юридическа литература преди 1944 г.