Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
06 Окт 2015

Годишно общо отчетно изборно събрание на ССБ 2015 г.

Прочетена 11042 пъти
Регистрация за участие в събранието през сайта на Съюза: "Членове-Регистрация за ОС"
Срок за регистрация: 30 октомври 2015 г.

 

Уважаеми колеги,

Годишното общо отчетно изборно събрание на Съюза на съдиите в България за 2015 г. ще се проведе на 13-15 ноември 2015 г. в гр. Пловдив, хотел Новотел Пловдив при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:

1. Делови и финансов отчет на Управителния съвет за дейността на Съюза през периода октомври 2014-октомври 2015 и тригодишния период на работа на този УС - съдия  Борислав Белазелков - председател на УС на ССБ;

2. Доклад на Контролния съвет - съдия Николай Гунчев - председател на КС на ССБ;

3. Приемане на отчета на УС и освобождаването му от отговорност;

4. Избор на нов Управителен съвет и нов Контролен съвет;

5. "Развод, родителска отговорност и наследяване с международен елемент"
Лектор: д-р Боряна Мусева, главен асистент по международно частно право в Софийски университет "Св. Климент Охридски"; адвокат към Софийска адвокатска колегия;

 

6. "Конституционен статус на съдиите в Кралство Нидерландия. Синдикална дейност на Съюза на съдебната власт в Кралство Нидерландия"
Лектор: г-н Саша Дален Гилхюс - изпълнителен директор на Съюз на съдебната власт в Кралство Нидерландия;

7. Презентация за правомощията на Върховния съд на Кралство Нидерландия за уеднаквяване на съдебната практика. Процедура за избор на върховните съдии в Кралство Нидерландия. Кариерно развитие на съдиите.

Подробна програма и информация може да намерите  т у к  или в прикачения документ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!