Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
09 Окт 2015

Прессъобщения на съда на ЕС

Прочетена 976 пъти

Приложени са следните прессъобщения:

1. Г‑н Antonio Tizzano е избран за заместник-председател на Съда на Европейския съюз
2. Избор на председатели на съставите от петима съдии на Съда
3. Г‑н Koen Lenaerts е избран за председател на Съда на Европейския съюз
4. Решение по дело C-362/14 Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner
Съдът обявява за невалидно решението на Комисията, с което се констатира, че САЩ гарантират достатъчна степен на защита на прехвърляните лични данни
Тъй като единствено Съдът е компетентен да обяви акт на Съюза за невалиден, сезираните с искане национални надзорни органи могат — дори при наличие на решение на Комисията, с което се констатира, че трета страна предоставя достатъчна степен на защита на личните данни — да проверят дали прехвърлянето на данните на определено лице към тази страна отговаря на изискванията на законодателството на Съюза относно защитата на тези данни и също като засегнатото лице могат да сезират националните юрисдикции с цел последните да отправят преюдициално запитване, за да се провери валидността на решението
5. Тържествено съдебно заседание на Съда
Частична подмяна на състава на Съда и встъпване в длъжност на нов член на Общия съд на ЕС