Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
22 Окт 2015

Нови публикации в сайта "Съдебно право"

Прочетена 12686 пъти

Уважаеми колеги, публикувани са следните материали в сайта "Съдебно право":

1. "Българското законодателно развитие относно правната сила на общите съдебни актове", автор Ангел Шопов - Пловдивски университет, Юридически факултет;

2. "Организация на съдебната система и статут на съдиите в Кралство Нидерландия", автор Аглика Адамова - съдия във Върховния административен съд;

3. "Относно принципа за непосредствено действие на разпоредбите на Българската конституция от 1991 г.", автор проф. Росен Ташев.