Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
22 Окт 2015

Прессъобщение на съда на ЕС

Прочетена 929 пъти
Решение по дело C-347/14 New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat

Предлагането на кратки видеоматериали на интернет сайта на вестник може да попада в обхвата на правната уредба на аудио-визуалните медийни услуги
Такъв е случаят, когато това предлагане има съдържание и функция, самостоятелни спрямо съдържанието и функцията на журналистическата дейност на даден онлайн вестник