Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
27 Окт 2015

Във връзка с предложението за промяна за реда на определяне на размера на основното месечно възнаграждение

Прочетена 12249 пъти
О Т В О Р Е Н О   П И С М О

    
   "Уважаема госпожо председател на Народното събрание, господин министър-председател и господа министри, като представители на съсловните организации на българските магистрати се обръщаме към Вас, за да изразим категоричното си несъгласие с предложението за промяна за реда на определяне на размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност, съдържащо се в проекта на Министерството на финансите за Закон за държавния бюджет за 2016 г..."

Цялото писмо може да прочетете  т у к  или в прикачения документ