Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
15 Ное 2015

Годишно общо отчетно-изборно събрание на ССБ за 2015 г.

Прочетена 1250 пъти

На 13-14.11.2015 г. се проведе годишното Общо събрание на Съюза на съдиите в България.

Гости на събранието бяха г-н Лозан Панов - председател на ВКС, г-н Христо Иванов - министър на правосъдието,  г-н Димитър Гочев - заместник-председател на СЮБ, г-н Атанас Илиев – член на УС на АПБ, г-н Драгомир Йорданов - директор на НИП.

На Общо събрание  беше избран нов Управителен съвет. Както е известно, съгласно Устава на ССБ, нов УС се избира на всеки 3 години. Избраните членове на УС избират измежду тях си председател. Никой няма право да е член на УС повече от 2 поредни мандата.
На Общото събрание бяха номинирани 12 колеги. Тези 7 от тях, които получиха най-много гласове, станаха членове на УС, следващите трима - на Контролния съвет. По всеобщо мнение на участниците, изборите бяха честни и демократични.
Беше взето и решение, да се закрие длъжността "изпълнителен директор" на ССБ.

Съставът на Управителния съвет е:

Председател на УС -  АТАНАС АТАНАСОВ, съдия в Софийския градски съд, Наказателна колегия
Изпълнителен секретар – ВЕСИСЛАВА ИВАНОВА, съдия в Софийския апелативен съд, Наказателна колегия
ИВАН ГЕОРГИЕВ – съдия в Софийския районен съд, Гражданска колегия – нов говорител на ССБ
ЙОРДАН ДАМАСКИНОВ – съдия в Русенския окръжен съд, Гражданска колегия
ЖИВКО ЖЕЛЕВ – съдия в районен съд Стара Загора, Гражданска колегия
НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ – съдия във Върховния административен съд
СТОЯН МАДИН – съдия в Софийския районен съд, Наказателна колегия

Съставът на Контролния съвет е:

ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА – съдия във Върховния административен съд
ВЛАДИСЛАВА ЦАРИГРАДСКА – съдия в районен съд Луковит
СТОЮ ЗГУРОВ – съдия в районен съд Смолян

Публикуваме следните отчетни документи:

Отчетен доклад на УС на ССБ за дейността през 2015 г. и за тригодишния период 2013-2015 г.;

Финансов отчет за 2015 г.;

Доклад на Контролния съвет на ССБ за 2015 г.