Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
13 Ное 2015

Прессъобщение на съда на ЕС

Прочетена 817 пъти
Приложенo  е  Решение по съединени дела T-424/14 и T-425/14 ClientEarth/Комисия

Според Общия съд на ЕС оценките на въздействието, които имат за цел да подпомогнат Комисията при изготвянето на предложенията ѝ за законодателни актове, по принцип не са публично достъпни преди оповестяване на предложенията
Преждевременният достъп до тези документи може да засегне сериозно процеса на вземане на решение на Комисията