Становища на ССБ
Проекти
Медии
Международни новини
10 Дек 2015

Прессъобщение на съда на ЕС

Прочетена 790 пъти

Решение по дело T-615/14 Fútbol Club Barcelona/СХВП
Общият съд отхвърля жалбата на футболен клуб Барселона, желаещ да регистрира като марка на Общността очертанията на своята емблема
Заявената марка не позволява на потребителите да установят търговския произход на продуктите и услугите, обхванати от заявката за регистрация

Решение по дело C-326/14 Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom Austria AG
При увеличение на тарифите за далекосъобщения в зависимост от индекса на потребителските цени не се допуска абонатите да прекратяват едностранно своите договори
В действителност не са налице изменения на договорните условия, когато общите условия предвиждат възможност за увеличение на тарифите в зависимост от обективен индекс на потребителските цени, определян от публична институция